III. Izmjena dokumentacije – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

23. rujna izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine
18/09/2019
U Kozicama obilježena 25. obljetnica blagoslova kapele svetog Roka
22/09/2019

III. Izmjena dokumentacije – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19″.

III. Izmijenjena Dokumentacija nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod.