HZŽ podržala inicijativu za žurno uspostavljanje održivog sustava financiranja županijskih i lokalnih cesta

Privremeni upis birača dostupan putem e-Građana
01.12.2014.
Mladi talenti nastupili na priredbi “Josip Kozarac traži talent”
01.12.2014.

HZŽ podržala inicijativu za žurno uspostavljanje održivog sustava financiranja županijskih i lokalnih cesta

Zbog preniske razine financiranja koja dovodi do zanemarivanja i devastacije mreže županijskih i lokalnih cesta, koje čine 70 % mreže svih razvrstanih cesta u RH, a nakon neuspješnih dogovora sa nadležnim MPPI, reagirali su Hrvatska zajednica županija i Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske.

U ime Udruge ŽUC Hrvatske, njen predsjednik Nino Vela je izjavio:
“Hrvatska zajednica županija podržala je inicijativu Udruge županijskih uprava za ceste Hrvatske prema Saboru, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, županijama i gradovima u kojoj se predlaže žurno uspostavljanje održivog sustava financiranja mreže županijskih i lokalnih cesta, jer je sadašnja preniska razina ulaganja dalje neodrživa i dovodi u pitanje sigurnost prometa na cestama“.

Sadašnja dostupna sredstva županijskim upravama za ceste i velikim gradovima za ovu mrežu cesta su samo 44.000 kn po kilometru godišnje, a potrebno je najmanje dvostruko, dok je primjerice, Hrvatskim cestama za kilometar državne ceste na raspolaganju šet puta više, odnosno 264.000 kn, uz dvotruko veći planirani deficit. Ovakva razlika financiranja županijske mreže cesta u odnosu na državnu je prevelika i u proteklom razdoblju stalno se povećavala, posebno 2013. kada je Ministarstvo prepolovilo naknadu iz trošarine na 120 mil. kn za županijske i lokalne ceste.

Time se konstantno slabi regionalna i lokalna samouprava, narušava ravnomjeran razvoj cjelokupne cestovne mreže svih krajeva Hrvatske, zanemaruje i dopušta devastacija županijskih i lokalnih cesta, vlasništva i javnog dobra Republike Hrvatske.

Zbog navedenog stanja nužno je usklađivanje ulaganja u mrežu županijskih i lokalnih cesta sa stvarnim potrebama na terenu. Zato je Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske predložila rješenja koja vraćaju ulaganja u ovu mrežu cesta na razinu iz 2003. godine., od kada su prihodi smanjivani a realni troškovi povećani oko 50%. Predlaže se usklađivanje godišnje naknade pri registraciji vozila za županijske i lokalne ceste sa navedenim troškovima, što utječe na godišnji trošak vlasnika vozila manje od 1%, jer sadašnja naknada za godinu dana korištenja ove mreže cesta za osobni automobil iznosi manje od polusatnog obveznog tehničkog pregleda. To je jedini pouzdan izvor financiranja za županijske i lokalne ceste i služi za ulaganje u proizvodnju i porast zaposlenosti, a ova naknada se jedina nije mijenjala posljednjih 12 godina, od 1. siječnja 2003. Sve ostale obvezne naknade: osiguranje, tehnički pregled, okoliš; namijenjene su za usluge i višekratno su se povećavale u navedenom razdoblju.

Nužno je vratiti županijskim upravama za ceste i dio trošarine na gorivo, 0,10 od 1,20 kn/litri, koje je Ministarstvo prošle godine bez ikakvog objašnjenja prepolovilo, a koja sredstva ŽUC-evi predlažu za ujednačavanje standarda održavanja županijskih i lokalnih cesta u županijama koje imaju ispodprosječan osnovni prihod po kilometru ceste, čime bi se smanjile razlike između županija.

Županijske uprave za ceste dokazano su najracionalniji upravitelji cesta s najmanjim rashodom upravljanja i najmanje zaposlenih po kilometru, čime su opravdali postojanje kao specijalizirane županijske ustanove za gospodarenje razvrstanim javnim županijskim i lokalnim cestama, koje čine 70% mreže svih razvrstanih cesta u Republici Hrvatskoj. Navedene naknade su namjenske samo za ceste i najbolji način ulaganja u ovu mrežu cesta je upravo kroz ŽUC-eve.

Sustav gospodarenja cestama u Hrvatskoj uglavnom je dobro postavljen, slično kao u većini članica EU-a, ali je neravnomjerno financiran, te su potrebne manje izmjene zakona i podizanje razine financiranja mreže županijskih i lokalnih cesta.

Žurna primjena ovih prijedloga dovela bi do rješavanja ovih problema i omogućila bi održivi sustav financiranja županijskih i lokalnih cesta u Republici Hrvatskoj. U suprotnom će se nastaviti urušavanje cestovnog sustava koji je gospodarski krvotok Republike Hrvatske i ugrožavanje sigurnosti prometa na cestama.

U ime Hrvatske zajednice županija, njen predsjednik Tomislav Tolušić je upozorio:
“Svjedoci smo konstantnog zanemarivanja i devastacije županijskih i lokalnih cesta već duže vrijeme. Pokušavali smo zajedno s Udrugom ŽUC-eva djelovati na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i krenuti u sustavno rješavanje problema koji je od krucijalne važnosti ne samo za razvoj lokalne zajednice, već i za sigurnost djece i ljudi koji redovito koriste lokalne ceste. Obzirom da imamo i konkretne prijedloge koji bi ovaj sustav učinili održivim još jednom apeliramo na odgovorne u Vladi. Sigurnost putnika i vozača mora biti prioritet bez obzira po kojoj „kategoriji“ ceste prometuju“. (hrvzz.hr)

Skip to content