GRAS: Kreće provedba projekta ZAPOSLI SE I TI!

Poziv za rad u javnim radovima
23.05.2018.
Zamjenik gradonačelnika Slatine Bojan Plantak potpisao Ugovor o financiranju rekonstrukcije društvenog doma u D. Meljanima
24.05.2018.

GRAS: Kreće provedba projekta ZAPOSLI SE I TI!

Nakon prošlotjednog potpisivanja Ugovora u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ u okviru Komponente 1, Gradska razvojna agencija Slatine, kao korisnik i Grad Slatina kao partner, kreću s provedbom projekta ZAPOSLI SE I TI! koji je bio prijavljen u rujnu prošle godine.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 723.442,80 kn i u cijelosti je financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda. Aktivnosti nominirane u projektu izravno će doprinijeti poduzetništvu Slatine, jer su planirane brojne edukacije, tribine i radionice konkretno usmjerene na stručno usavršavanje, prekvalifikacije, samozapošljavanje itd., sukladno analizama potreba tržišta koje su prethodile prijavi ovog projekta. Anketirani su poduzetnici i ispitane njihove potrebe za radnom snagom, ali i nezaposleni i njihov interes za određena zanimanja. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene aktivnostima su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina i učenici srednjih škola.

U projektu će sudjelovati ukupno 85 pripadnika ciljanih skupina koji će se educirati za web dizajnera i šivača gornjišta obuće. Održat će se i radionica te kviz znanja „Poduzetnik i poduzetništvo“ i radionica „Komunikacijske i organizacijske vještine“. Cilj ovih aktivnosti je omogućavanje prekvalifikacije osobama suficitarnih zanimanja za ona zanimanja koja su potrebna slatinskom poduzetništvu, odnosno osposobljavanje mladih za samostalno poduzetništvo. (GRAS)

Skip to content