GRADSKE TVRTKE I USTANOVE

Komrad d.o.o.

KOMRAD
društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti

Skraćeni naziv: KOMRAD d.o.o.
Adresa: Braće Radića 2, 33520 Slatina

Direktor: Mato Miličić

Telefoni:

  • Uprava društva: 033-551-252
  • Dežurni mobitel: 095-4551-203
  • Dežurni telefon: 033-561-151
  • Telefax: 033-551-941

Radno vrijeme:  7.00 do 15.00 sati.

Za hitnu intervenciju na vodovodnoj mreži na raspolaganju su dežurni telefon i mobitel svaki dan od 0 do 24 sata.

E-mail: komrad@vt.htnet.hr
Web: www.komrad.hr

Djelatnost:
  • Opskrba pitkom vodom
  • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda