GRADSKE TVRTKE I USTANOVE

Gradska razvojna agencija Slatine

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE

OPĆI PODACI O USTANOVI:

 • v.d. ravnatelja: Jurica Culej, mag. oec.
 • Adresa: Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
  (Zgrada Gradske uprave - prizemlje)
 • Telefon: 033/400-414
 • e-Mail: info@gras.com.hr
 • web: http://gras.com.hr/

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka 07:00-15:00 h, pauza 10:00-10:30

DJELATNOSTI USTANOVE:

 • Koordinacija izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
 • Koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategije razvoja jedinica lokalne samouprave
 • Praćenje provedbe strategije razvoja jedinica lokalne samouprave
 • Poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave
 • Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja tatističke regije
 • Suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
 • Sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
 • Obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu te obavljanje slijedećih poslova:
 • Savjetovanje, informiranje, edukacija i operativna pomoć malim i srednjim poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtnicima, ustanovama i neprofitnim organizacijama u vezi s planiranjem, organiziranjem, efikasnošću i kontrolom upravljačke informacije potrebne za start up te rast i razvoj
 • Operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnoj i/ili širem području
 • Izrada poslovnih planova, investicijskih elaborata i studija, analiza troškova i koristi, istraživanje tržišta
 • Evaluacija projekata i strateških dokumenata
 • Računovodstvene i knjigovodstvene usluge za start up poduzetnike
 • Marketinške aktivnosti, organizacija i izlaganje na sajmovima
 • Ispitivanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja
 • Informiranje i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Promidžba (reklama i propaganda)
 • Privlačenje investicija na područje Grada, uključujući i potpore javno-privatnim partnerstvima, direktne strane investicije
 • Joint-venture inicijative, posredovanje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama, uključujući fondove rizičnog kapitala
 • Pružanje tehničke i druge pomoći lokalnim vlastima, malim i srednjim poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtnicima, ustanovama i neprofitnim organizacijama u izradi i provođenju projektnih prijedloga za financiranje putem fondova EU i drugih izvora financiranja uključujući i fondove rizičnog kapitala te izvještavanju vezanim uz iste
 • Pružanje usluga provođenja javne nabave
 • Posredovanje pri uspostavi međunarodne suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja
 • Davanje stručne i druge potpore značajnim poduzetničkim projektima
 • Davanje pomoći u zastupanju i promicanju inovativnih ideja, istraživanja, razvoja i primjene suvremenih tehnologija
 • Ispunjavanje obveza GRAS-a prema zahtjevima Osnivača, koje se određuju u okviru djelatnosti GRAS-a; informacije i izvješća o stanju poduzetništva, aktualnim problemima i perspektivama razvoja poduzetništva, davanje mišljenja o konkretnim investicijskim programima, priprema programa suradnje s poslovnim bankama domaćim i stranim financijskim institucijama, institucijama državne uprave te gospodarskom i obrtničkom komorom
 • Organizacija i održavanje specijalističkih edukativnih programa
 • Pružanje financijske pomoći u skladu s operativnim programima RH
 • Stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža
 • Promocija grada i šireg područja
 • Potpora razvojnim programima
 • Izrađivanje institucionalnih kapaciteta
 • Izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva
 • Suradnja s drugim lokalnim i državnim garantnim fondovima
 • Davanje potpore za povećanje zapošljavanja, stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

 • Ravnatelj
 • Viši savjetnik – specijalist za strateške projekte Grada Slatine
 • Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
 • Viši stručni suradnik za gospodarsvo, financijsko poslovanje i administraciju
 • Viši stručni suradnik za gospodarstvo, pripremu i provedbu projekata (voditelj Job cluba)
 • Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
 • Stručni suradnik za gospodarstvo, financijsko poslovanje i administraciju
 • Stručni suradnik za gospodarstvo
 • Suradnik za gospodarstvo, pripremu i provedbu projekata
 • Suradnik za financijsko poslovanje i administraciju
 • Čistač/ica