Građani Slatine i pravni subjekti pozvani na sanaciju svojih cijevnih propusta

Prikazan prvi film u sklopu “Piknik kina”
07.07.2015.
Hodočašće “Zavjet za Domovinu” Stražeman-Voćin
07.07.2015.
Prikazan prvi film u sklopu “Piknik kina”
07.07.2015.
Hodočašće “Zavjet za Domovinu” Stražeman-Voćin
07.07.2015.

Građani Slatine i pravni subjekti pozvani na sanaciju svojih cijevnih propusta

S obzirom na to da je u posljednjih desetak godina već nastupilo izrazito pogoršanje u mikroklimatskoj sferi i na našemu, slatinskom, geografskom području, sukladno članku 79. i 119. Odluke o komunalnom redu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 5/96, 1/98, 2/02, 7/11 i 3/14) pozivamo sve vlasnike nekretnina smještenih uza cestovne oborinske jarke u Slatini i slatinskim prigradskim naseljima na to da što prije temeljito prekontroliraju stanje provodnosti cijevnih propusta ispod svojih kolnih prilaza te da, u slučaju uočene njihove zaplavljenosti i začepljenosti, prionu njihovu dovođenju u red i funkcionalno stanje i to po mogućnosti upravo tijekom sadašnjega sušnog razdoblja.Nadalje, sve cijevne propuste izgrađene bez pisane suglasnosti ovoga upravnog tijela Gradske uprave Slatina, a koji su neodgovarajućega tj. premaloga poprečnog presjeka, vlasnici i korisnici trebaju u najkraćem mogućem roku rekonstruirati i zamijeniti ih betonskim ili PVC cijevima svijetloga promjera minimalno 40 cm. Svi mi, građani Republike Hrvatske, Slavonije pa tako i grada Slatine i slatinskih prigradskih naselja upravo ovih dana svjedočimo izuzetno sušnom i vrućem ljetnom vremenu, s vanjskim temperaturama koje dosežu i četrdesetak Celzijevih stupnjeva u hladu. Prema do sada bezbroj puta u praksi i svakodnevici dokazanoj i potvrđenoj teoriji vjerojatnosti, nakon ovako ekstremno toplog, suhog i dugog razdoblja, postoji mogućnost nastanka jakih kišnih padalina, koje za posljedicu itekako mogu imati i poplave u nekim dijelovima grada Slatine i prigradskih naselja pa i šire. Nakon ovoga javnog poziva, a u slučaju svakoga eventualnoga budućeg nastanka poplave kao posljedice nezadovoljavajućega stanja cijevnih propusta na kolnim prilazima slatinskoga područja, Grad će Slatina putem tvrtke Slatina KOM d.o.o. strojno i bez traženja pristanka vlasnika uklanjati te cijevne propuste, ali neće snositi troškove njihove obnove i dovođenja u funkcionalno stanje nego će to morati učiniti svaki vlasnik ponaosob i o svome trošku.

Skip to content