Grad Slatinu posjetili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU)

Snijeg pao, zimska gradska služba “drži konce” u rukama
03/02/2018
Društvo “Naša djeca” održalo Redovnu izbornu godišnju Skupštinu
04/02/2018

Grad Slatinu posjetili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU)

Grad Slatinu u petak 02. veljače posjetili su predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU)  u okviru mogućeg proširenja kandidata koji participiraju u Programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. U drugom krugu ovog programa (u prvom od kraja 2016. godine sudjeluje  pet pilot područja, a među njima su Vukovar, Knin i Beli Manastir) između desetak manjih hrvatskih, pretežito slavonskih gradova, vršit će se procjena spremnosti pristupa istom i grada Slatine, a koji bi, u slučaju da zadovolji uvjete,  mogao na taj način ostvariti znatna namjenska bespovratna sredstava iz dva različita EU fonda, no osnovni preduvjet za proširenje Programa su prije svega dobri rezultati provedbe intervencijskih planova na pilot područjima.

Grad Slatina je tijekom 2016. godine izradio Strategiju razvoja grada od 2016. do 2020., a cilj četverosatnog radnog sastanka bilo je predstavljanje Programa regeneracije s jedne strane i vizije strateškog razvoja grada Slatine koja se sastojala od prezentiranja do sada realiziranih projekata, zatim projekata koji su u tijeku realizacije te novih pripremljenih projekata i projektnih ideja kao kvalitetnog sadržaja za stvaranje intervencijskog plana.

„Činjenica je da je grad Slatina po mnogočemu itekako potentan grad koji je prije Domovinskog rata imao jednu lijepu perspektivu, no što zbog ratnih zbivanja a što zbog loše privatizacije i svega ostaloga danas smo u situaciji da se borimo s brojnim i nagomilanim problemima. Ulaskom Slatine u drugi krug Programa integrirane regeneracije mogli bismo,  kroz ispunjenje naših vizija, svega onoga što već radimo i što smo pokrenuli, omogućiti mladima da ostanu i pronađu smisao življenja u Slavoniji,  jer ovo nije projekt samo za jedan grad, ovo je projekt za cijelu Slavoniju. Nadam se da će se iz  Europske unije kroz bespovratna sredstva ovog projekta i kvalitetnu dvosmjernu komunikaciju između Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova i Grada stvoriti preduvjeti bržeg razvoja i stvaranja budućnosti kakvu i zaslužujemo“ rekao je gradonačelnik Ostrošić.

Nakon višesatnog radnog sastanka delegacije Ministarstva i Grada obišle su Zavičajni muzej Slatina, Trg sv. Josipa i još nekoliko lokacija na širem području Grada (poduzetničke zone, jezero Javorica…).  (www.radioslatina.hr)

no images were found

Skip to content