Grad Slatina: Potpisan Ugovor o izradi Glavnog projekta za pješačko-biciklističke staze i druge javne površine, rasvjetu i opremu u TRK Jezero Javorica

Parkiralište u centru grada iza JVP Slatina uskoro u novom ruhu
07.05.2021.
Dan škole 2021. u Osnovnoj školi Eugena Kumičića Slatina: Gradonačelnik Ostrošić otvorio dječje igralište u dvorištu škole
08.05.2021.
Parkiralište u centru grada iza JVP Slatina uskoro u novom ruhu
07.05.2021.
Dan škole 2021. u Osnovnoj školi Eugena Kumičića Slatina: Gradonačelnik Ostrošić otvorio dječje igralište u dvorištu škole
08.05.2021.

Grad Slatina: Potpisan Ugovor o izradi Glavnog projekta za pješačko-biciklističke staze i druge javne površine, rasvjetu i opremu u TRK Jezero Javorica

Danas su u maloj vijećnici Grada Slatine gradonačelnik Denis Ostrošić i direktorica, odnosno glavna projektantica tvrtke Modelarch d.o.o. iz Slatine Samanta Rešetar, potpisali Ugovor o izradi Glavnog projekta za pješačko-biciklističke staze i druge javne površine, rasvjetu i opremu Turističko-rekreacijskog kompleksa Jezero Javorica s ciljem ishođenja građevinske dozvole. Potpisivanju ugovora nazočila je i voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje pri Upravnom odjelu za razvoj grada Vesna Klement.

I. etapa obuhvaća izgradnju pješačko-biciklističke staze, parkirališta, sunčališta sa šetnicom, dječjih igrališta, sportskih igrališta s tribinama, javne rasvjete, javnih zelenih površina i druge prateće infrastrukture.

Ukupna vrijednost sklopljenog Ugovora iznosi 194.000 kuna bez PDV-a, a rok za izradu kompletne dokumentacije je 8 mjeseci od dana potpisivanja istog. 

Gradonačelnik Ostrošić se tom prigodom zahvalio projektantici Rešetar na dosadašnjoj izuzetnoj suradnji, te pohvalio njezin i općenito rad tvrtke Modelarch čije ideje na raznim poljima uređenja Slatine izazivaju oduševljenje.

– Drago mi je da će i ovaj kompleks dobiti vizuru kakvu zaslužuje, no idemo korak po korak do konačnog uređenja Turističko-rekreacijskog kompleksa Jezero Javorica kojeg Slatinčani željno iščekuju, – zaključio je gradonačelnik.
(www.radioslatina.hr)

Pješačko-biciklističke staze

Pješačko-biciklističke staze sastoje se od 5 trasa, ukupne dužine 3.125 m, u koridoru ukupne širine 4 m za dvosmjerni biciklistički i pješački promet.

U sjevernom dijelu obuhvata staza prati nerazvrstanu cestu za Ivanbrijeg. Ostale trase staza zapadno od jezera prate vodno lice jezera na udaljenosti iznad maksimalnog nivoa vodostaja.

Za prelazak staze preko jezera na jugu je planiran pješačko-biciklistički most (koji nije predmet ove faze projektiranja). Nakon mosta staza se razdvaja, tako da biciklistička staza prolazi rubom šume, a pješačka staza se spaja na postojeću stazu uz jezero sve do brane i državne ceste D-69, kao i paralelno uz državnu cestu sve do početka trase staze na nerazvrstanoj cesti za Ivanbrijeg.

Lokacija pješačko-biciklističke staze okosnica je za smještaj svih ostalih sadržaja. Stazu popratno obogaćuju zone i sadržaji planirani ovim projektom: javna rasvjeta, odmorišta uz stazu i komunalna oprema (klupe, koševi za otpad, stolovi).

Parkiralište

S državne ceste D-69  predviđa se ulaz na parkiralište za posjetitelje cijelog obuhvata i to: parkirališta za osobne automobile (kapaciteta 76 PM, od kojih 4 za osobe s posebnim potrebama) te parkiralište za autobuse (2 PM). Ukupna površina kolnika na parkiralištu iznosi 2.307,00 m². Površina zelenog pojasa je 416,00 m².

Sunčalište sa šetnicom

Centralnu atrakciju ove cjeline čini jezero te zona sunčališta i vizura na pješačko-biciklistički most.
U zoni uz istočni rub jezera trenutačno je uređena obala i postavljena rasvjeta, a projektom se planira rekonstrukciju zastora hodnih ploha i postavljanje dodatnih sadržaja. Neposredno uz šetnicu u proširenju, rubno uz šumu planirano je sunčalište s tuševima na otvorenom, kombiniranim tribinama i travnjakom za sunčanje, dječjim igralištem za dobnu skupinu od 12-18 godina i igralište za odbojku na pijesku.

Cijelu zonu omeđuje biciklistička staza koja prolazi krunom nasipa i spaja se kod planiranog parkirališta. Unutar navedene zone planira se izgradnja sanitarnog objekta za posjetitelje (do 30 m2 BRP), a postojeću nadstrešnicu predviđa se zadržati i urediti za dosadašnji način korištenja.

Javne zelene površine

Javne zelene površine planirane su kao jedinstveno hortikulturno uređene parkovne površine u zapadnom dijelu kompleksa gdje se ostvaruje boravak na otvorenom, odmor i rekreacija. Unutar navedenih površina planirane su staze, šetnice, odmorišta s roštiljima i dječja igrališta.

 

Skip to content