Grad Slatina osigurao 300.000 kuna za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva

Otvoreni postupak javne nabave “Opremanje EPIcentra Sequoia” EV. BROJ: 33/20″
07/05/2020
Od 11. svibnja treća faza popuštanja mjera – Stožer civilne zaštite grada Slatine i dalje poziva na oprez
10/05/2020

Grad Slatina osigurao 300.000 kuna za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva

Gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, nacionalnih i inozemnih fondova za 2020. godinu.

Grad Slatina će temeljem ovog Javnog poziva  sredstvima proračuna  sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa čiji su nositelji organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje na području Grada Slatine, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi na području Grada Slatine, te u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su također  registrirane i djeluju na području Grada Slatine, imaju ulogu partnera na projektu, a koji se u cijelosti ili djelomično provodi na području Grada Slatine.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte u sklopu kojih će se provoditi aktivnosti od interesa za opće dobro, a u konačnici će podići kvalitetu života građana grada Slatine.

Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati tijekom 2020. godine ovisi o broju podnesenih prijava i raspoloživim sredstvima, a ukupna planirana vrijednost ovogodišnjeg Javnog poziva iznosi 300.000 kuna.

Javni poziv je otvoren do  30. listopada ove godine, a svi zainteresirani detalje mogu pronaći na službenoj internet stranici Grada Slatine.
(www.radioslatina.hr)

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. Javni poziv
  2. Obrazac Prijave za sufinanciranje
  3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  4. Upute za prijavitelje