Grad Slatina objavio Javni poziv za upis korisnika u sklopu projekta „SLATINO, ZAŽELI III!“

JAVNI POZIV za upis korisnika u program ZAŽELI – FAZA IV. “SLATINO, ZAŽELI III!”
23.04.2024.
Grad Slatina prijavio projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Matije Gupca u Sladojevcima
25.04.2024.
JAVNI POZIV za upis korisnika u program ZAŽELI – FAZA IV. “SLATINO, ZAŽELI III!”
23.04.2024.
Grad Slatina prijavio projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Matije Gupca u Sladojevcima
25.04.2024.

Grad Slatina objavio Javni poziv za upis korisnika u sklopu projekta „SLATINO, ZAŽELI III!“

Grad Slatina je na svojim službenim web stranicama objavio Javni poziv za upis korisnika u sklopu projekta „SLATINO, ZAŽELI III!“.

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (SF.3.4.11.01.0382), u sklopu programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ faza IV.

Tim povodom Grad Slatina poziva osobe starije od 65. godina i/ili osobe s invaliditetom da se prijave za usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, odnosno pomoć pri:

– organiziranju prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)

– obavljanju kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)

– održavanju osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)

– te pomaganju u drugim svakodnevnim poslovima.

Zainteresirane starije i nemoćne osobe mogu ostvariti ovu potporu ukoliko zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

– koje žive u samačkom kućanstvu

– koje žive u dvočlanom kućanstvu

– koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i 

– čiji mjesečni prihodi:

 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanje u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (PROSJEČNA STAROSNA MIROVINA – Sukladno navedenim podatcima navedeni iznos za ožujak 2024. godinu (isplata u travnju 2024. godine) iznosi 846,08 EUR)
 • 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za ožujak 2024. (isplata u travnju 2024.) iznosi 1.015,30 EUR)
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelazi iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanje u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za ožujak 2024. godine (isplata u travnju 2024.) iznosi 1.692,16 EUR
 • Za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za ožujak 2024. godine (isplata u travnju 2024. godine) iznosi 2.538,24 EUR

i

– koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

KUĆANSTVO čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici ili druga zajednica osoba koji ZAJEDNO ŽIVE I PRIJAVLJENI SU NA ISTOJ ADRESI PREBIVALIŠTA te privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 I VIŠE GODINA)

– koje žive u samačkom kućanstvu

– koje žive u dvočlanom kućanstvu

– koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva 

i

– koji imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima vještačenja i metodologijama vještačenja i

– koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i

– čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Uvjeti ovog poziva propisani su Uputama za prijavitelje i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kodnog broja SF.3.4.11.01.0382, „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Pozivaju se zainteresirani korisnici koji ispunjavaju uvjete iz ovog poziva da osobno dođu podnijeti zahtjev za upis krajnjih korisnika projekta „Slatino, zaželi III!“

Svi zainteresirani mogu se javiti u Grad Slatinu na adresi Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina od ponedjeljka do petka od 8:00 – 14:00 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033-492-217.  

Javni poziv je otvoren od 23. 4. 2024. godine sve do završetka projekta.

Ukoliko se javi veći broj korisnika nakon popunjavanja raspoloživih mjesta formirat će se lista čekanja. Po dostupnosti usluge korisnici će se primati s liste čekanja. 

Za prijavu je potrebno:

 • Popuniti zahtjev za upis u evidenciju korisnika usluge projekta „Slatino, zaželi III!“ (popunjava se i potpisuje u Gradu Slatini kod podnošenja zahtjeva)
 • Fotokopije osobnih iskaznica za sve članove kućanstva, obostrano
 • Izjavu o broju članova kućanstva (popunjava se i potpisuje u Gradu Slatini kod podnošenja zahtjeva)
 • Potvrdu o dohotku i primitku za prošli mjesec od Porezne uprave za sve članove kućanstva ili suglasnost da Grad Slatina u ime korisnika ishodi elektronsku potvrdu Porezne uprave o prihodima i dohodcima za svakog člana kućanstva.

DODATNO za osobe s invaliditetom: Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom u kojemu je naveden III. i IV. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden III. i IV. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

(mf; Izvor: Grad Slatina)

Skip to content