Grad Slatina kandidirao projekte ukupne vrijednosti 52.905.000 kuna

DVD Slatina obilježilo Dan zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana
05.05.2013.
Projekti Grada Slatine VPŽ i TZ VPŽ vrijedni 39.570.000 eura
05.05.2013.
DVD Slatina obilježilo Dan zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana
05.05.2013.
Projekti Grada Slatine VPŽ i TZ VPŽ vrijedni 39.570.000 eura
05.05.2013.

Grad Slatina kandidirao projekte ukupne vrijednosti 52.905.000 kuna

Grad Slatina s ciljem jačanje gospodarstva, te stvaranja što boljih uvjeta za kulturni i društveni razvoj grada sudjeluje u brojnim natječajima i projektima, a prema njihovom broju prednjači u Virovitičko-podravskoj županiji. Među projektima razlikuju se oni koje je grad kandidirao u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i oni koje grad kandidira samostalno, a dijele se na projekte lokalnog i regionalnog karaktera ukupne vrijednosti 52.905.000 kuna:

Lokalni projekti razvoja:

Uređenje spomen sobe sa izložbom ”Slatinski kraj u Domovinskom ratu”:
Uređenje spomen sobe sa izložbom ”Slatinski kraj u Domovinskom ratu” naziv je projekta za čiju je realizaciju Grad Slatina u sklopu zgrade Stare škole namijenio poslovni prostor za uređenje spomen-sobe u čast poginulim braniteljima slatinskog kraja i promociju vrednota domovinskog rata. Ukupna vrijednost projekta iznosi 350.000 kuna. Građevinski radovi na uređenju prostorije bit će završeni tijekom sljedećeg tjedna.

Rekonstrukcija mjesnog doma u Novom Senkovcu:
Rekonstrukcija mjesnog doma u Novom Senkovcu projekt je dogradnja i nadogradnja mjesnog doma u Novom Senkovcu. Sveukupan cilj projekta je osigurati kvalitetan prostor za sve stanovnike mjesta Novi Senkovac za obavljanje različitih društvenih, kulturnih, sportskih i ostalih aktivnosti. Ukupna procijenjena vrijednost projekta 530.000 kuna.

Rekonstrukcija ceste o Sunčanoj ulica:
Rekonstrukcija ceste u Sunčanoj ulici projekt je rekonstrukcija ulice kojom se promet odvija otežano jer je cesta brdska, uska, strma, sa izraženom serpentinom. Realizacijom projekta, izravnu korist imati će stare i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom i svi ostali koji žive u ulici. Rekonstrukcijom ceste osiguralo bi se normalno odvijanje prometa u svim vremenskim prilikama, unaprijedila kvaliteta stanovanja i cesta bi bila dostupna vozilima hitne pomoći, komunalnim i vozilima za redovito zimsko održavanje. Ukupna vrijednost investicije 625.000 kuna.

Nabava stroja za zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu Radosavci:
Nabava stroja za zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu Radosavci, projekt je vrijedan 1.100.000 kuna.

Alternativna proizvodnja jaja na obiteljskim gospodarstvima:
Udruga Koka hrvatica osnovana je s ciljem promicanja uzgoja i držanje Kokoši hrvatice kao autohtone zaštićene pasmine radi očuvanja genetskih resursa i pružanja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima dodatnog izvora prihoda. U prvoj fazi djelovanja Udruge bilo je potrebno obaviti osnivanje matičnih jata. Druga faza rada Udruge je prilagodba regulativama Hrvatske i Europske unije, kako bi članovi Udruge mogli izaći na tržište. Kao osnovni tehnički uvjet za to je posjedovanje sortirnice i pakirnice, odnosno organiziranje zadruge. Grad Slatina svoj je doprinos radu Udruge dao sudjelovanjem u Vijeću za istraživanje u poljoprivredi. Udruga je trenutno u drugoj fazi razvoja. Grad Slatina je osigurao prostor za djelovanje zadruge u kome će se smjestiti sortirnica i pakirnica, dok će Virovitičko-podravska županija osigurati sredstva za kupovinu opreme. U trećoj fazi rada obavit će se prelazak na ekološku proizvodnju. Vrijednost projekta iznosi 300.000 kuna.

Regionalni projekti razvoja:

Regionalni centar suvremene glazbe Slatina:
Činjenica da u Hrvatskoj ne postoji centar suvremene glazbe kao u drugim zemljama, Grad Slatina u suradnji s Institutom za hrvatsku glazbu pokrenuo je inicijativu za osnivanje u Slatini Centar suvremene glazbe (nezavisne, neprofitne, profesionalne organizacije). CSG svoje bi aktivnosti provodio kroz: Informacijsko – dokumentacijski odjel, Produkcijski odjel, Izdavački odjel, Edukacijski odjel, Promotivni odjel. Ukupna vrijednost projekta je 25.000.000 kuna.

Regionalni centar tradicijskih djelatnosti:
Regionalni istraživački i proizvodni centar tradicijskih djelatnosti u Donjim Meljanima pored Slatine sjedište je obnove rada i inovacije u primjeni bogatih i raznovrsnih tradicijskih djelatnosti regije. Ciljevi projekta su osnivanje gospodarskog inkubatora koji će davati neophodne usluge čimbenicima za istraživanje, čuvanje i proizvodnju predmeta tradicijske baštine regije. Ukupna vrijednost projekta je 25.000.000 kuna. (slatina.hr)

Skip to content