Donesen Pravilnik o upisu srednjoškolaca u prvi razred

11. natjecanje orača Virovitičko-podravske županije
07.05.2015.
Gradonačelnik Roštaš uručio poklon Dajani Škrnički
07.05.2015.
11. natjecanje orača Virovitičko-podravske županije
07.05.2015.
Gradonačelnik Roštaš uručio poklon Dajani Škrnički
07.05.2015.

Donesen Pravilnik o upisu srednjoškolaca u prvi razred

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Pravilnikom se utvrđuju zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
Kod vrednovanja rezultata kandidata, postignutih na natjecanjima iz znanja, dodatno se nagrađuje i potiče izvrsnost te je povećan broj bodova i dodatno se vrednuje sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima. Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja, ako ima potrebu za istim, radi održavanja standarda kvalitete i sl.
Prilikom prijave programa obrazovanja može se odabrati učenje 1. stranog jezika koji kandidat nije učio u osnovnoj školi, ali uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja tog stranog jezika za 1. strani jezik. Provjeru znanja iz toga stranog jezika kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istog stranog jezika.
Novim pravilnikom jasnije su propisane odredbe vrednovanja uspjeha kandidata s teškoćama u razvoju za koje se formiraju zasebne ljestvice poretka, a na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja i sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Skip to content