CK Slatina organizirao predavanje „Rana intervencija – uloga logopeda“

Udruga ratnih veterana Hrvatske ”Hrvatski domobran” Ogranak Slatina svečano obilježila 25. obljetnicu
07.04.2018.
Redovnu Skupštinu održala slatinska Udruga umirovljenika
08.04.2018.

CK Slatina organizirao predavanje „Rana intervencija – uloga logopeda“

Jučer je u svojim prostorijama Gradsko društvo Crvenog križa Slatina organiziralo još jedno predavanje namijenjeno stručnim suradnicima u odgoju i obrazovanju, roditeljima čija djeca imaju poteškoće u razvoju ali i svim ostalim zainteresiranim građanima. Tema predavanja ovoga puta bila je „Rana intervencija – uloga logopeda“ koje je održala magistra logopedije Iva Huber, djelatnica Logopedsko-rehabilitacijskog centra Blaži u Zagrebu.

Na početku predavanja upoznala je nazočne s činjenicom koliko je područje logopeda širokog spektra. Logopedi su stručnjaci koji se bave prevencijom, dijagnostikom, rehabilitacijom, odnosno habilitacijom ako se ide iz samog početka poremećaja komunikacije, jezika, govora, glasa, hranjenja i gutanja.
Sama rana intervencija je zapravo rano provođenje interdisciplinarnih interventnih programa, što uključuje rad stručnog tima, no lodoped je prvi koji postavlja dijagnozu i zato je rana intervencija usmjerena na roditelje i obitelj koji će prvi uočiti teškoću kod djeteta.

Cilj predavanja bio je educirati roditelje i stručnjake o važnosti logopeda. Kako je naglasila magistra Huber, nikad nije rano za uključivanje logopeda, radnog terapeuta, fizioterapeuta, edukacijskog rehabilitatora…, odnosno stručnjaka iz područja rane intervencije jer s terapijom treba krenuti čim roditelj posumnja da nešto nije u redu. Rana intervencija je preduvjet prevencije gdje je potreban timski rad svih stručnjaka, no problem je što ih na ovom području nema ili ih ima nedovoljno.

Tijekom predavanja predstavljen je kompletan rad jednog logopeda u ranoj intervenciji koji uključuje i komunikaciju i jezik i govor, koji nisu sinonimi ali su međusobno isprepleteni i jako je važno upozoriti roditelje na što ranije uključivanje, jer će na taj način uz rad sa samim djetetom, roditelji i cijela obitelj, odnosno sredina u kojoj se dijete nalazi dobiti podršku kroz upoznavanje teškoća koje njihovo dijete ima, te zajedničkim radom krenuti ka njegovom boljem napretku.

„Od rođenja dijete komunicira, dijete ne progovori čim se rodi, ali je važno uočavati koliko prati cijelu situaciju, koliko monitorira okolinu, kakav je kontakt očima, koliko uopće ulazi u samu interakciju. Na internetu postoji kalendar s etapama komunikacijskog, jezičnog i govornog razvoja gdje roditelji mogu vidjeti kada se javlja prva riječ, odnosno prve rečenice. Kada roditelj posumnja da nešto nije u redu, odmah se treba javiti svom pedijatru, odnosno logopedu koji radi komunikaciju, jezik i govor, znači kompletno područje djetetovog funkcioniranja.“- rekla je magistra logopedije Iva Huber, te istaknula kako su logopedi prijeko potrebni u vrtićima, bolnicama, školama, odnosno u svim odgojno obrazovnim ustanovama.

Logopedska terapija je individualna, ovisno o mjestu u kojem se logopedski centar nalazi. Tako je npr. cijena privatnog centra u Zagrebu za dijagnostiku od 1,5 sata koja uključuje standardizirane, objektivne i subjektivne testove kojima se može odrediti kompletan razvoj djeteta, 400,00 kn, dok je cijena 45-minutne terapije rada s djetetom 180,00 kn po dolasku.

„Jako je važno napomenuti da rana intervencija nije čarolija koja će dijete izliječiti u kratkom roku i neće maknuti teškoće koje postoje ali će ih ublažiti. Ako dijete dođe sa godinu dana sa sumnjom na komunikacijsku teškoću, ne mogu garantirati da će to dijete biti sasvim urednog razvoja, pogotovo ako je neurorizično, ali mu mogu ublažiti teškoće, educirati roditelje kako biti dovoljno poticajni kod kuće i onda tu ima jako lijepih pomaka.“-zaključila je na kraju predavanja magistra logopedije Iva Huber.

Ravnatelj Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić podsjetio je kako će se privremena senzorna soba trenutno smještena u prostorijama Crvenog križa trajno preseliti u prostore stare škole u Kozicama gdje će (uz dodatak nove opreme koju već priprema engleska udruga LIVING LIFE iz Eastborne-a kao još jednu donaciju) biti na usluzi svim roditeljima koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju, gdje će s njima raditi stručnjaci koje će CK pokušati osigurati putem raspisivanja natječaja. Za sada je dogovoreno kako će od 2. svibnja ove godine, radna terapeutkinja Marija Grgić, voditeljica Kabineta za procjenu i poticanje razvoja – Sretno dijete iz Virovitice, raditi s djecom sa slatinskog područja srijedom od 8 do 16 sati, a koja je svojim dolaskom na predavanje dala potporu kolegici Huber. Tom je prigodom istaknula važnost ovakvih predavanja, te na interes prisutnih spomenula cijene rada u svom kabinetu.
Svaki prvi termin u trajanju od sat vremena je besplatan, a svaki slijedeći u trajanju od 45 minuta je po cijeni od 170,00 kuna  ukoliko se dolazi jednom mjesečno. Ukoliko se radi o paketu od četiri termina mjesečno onda je cijena 600,00 kn.
U sklopu odlične suradnje s Gradskim društvom CK, terapija u senzornoj sobi u Kozicama iznosit će 150,00 kn po tretmanu od 45 minuta. Savjetovanje roditelja u vremenu od 30 minuta stajat će 100,00 kn.

“Nastojat ćemo iznaći rješenje da se roditeljima smanji trošak svake terapije na pola što uključuje rad sa svim stručnjacima koji budu dolazili raditi u senzornu sobu u Kozicama.”- rekao je Jelenčić, te podsjetio kako su predstavnici engleske udruge LIVING LIFE iz Eastborne-a u Slatini do 11. travnja do kada svi zainteresirani mogu doći svakodnevno u terminu od 14 do 16:30, gdje će prenijeti roditeljima svoja znanja i iskustva u radu s djecom s poteškoćama u razvoju kroz igraonicu senzorne sobe.(www.radioslatina.hr)

no images were found

 

Skip to content