EU PROJEKTI GRADA SLATINE

Centar za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina

14.03.2024.

Otvoreni postupak javne nabave “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Centra za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina”, ev.br. 74/24.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Centra za […]
15.01.2024.

I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Centra za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina”, ev.br. 82/23.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Centra za […]
28.12.2023.

Otvoreni postupak javne nabave “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Centra za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina”, ev.br. 82/23.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Centra za […]