8. obrtničko-gospodarski sajam u nedjelju, 7. svibnja
02.05.2023.
Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Strategije zelene urbane obnove Grada Slatine
03.05.2023.
8. obrtničko-gospodarski sajam u nedjelju, 7. svibnja
02.05.2023.
Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Strategije zelene urbane obnove Grada Slatine
03.05.2023.

Informacije o projektu: Centar za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina

Opis projekta:

Centar za sprečavanje i upravljanje rizicima Slatina okupljat će na jednom mjestu službe koje će biti usmjerene na mjere prilagodbe klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanim s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše, ostalo te sprečavanje i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe.

Cilj projekta:

Cilj projekta je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju Centra za sprečavanje i upravljanje rizicima Slatina kako bi se ojačali i unaprijedili kapaciteti institucija u sustavu civilne zaštite osiguravanjem adekvatne infrastrukture i opreme za sprječavanje i upravljanje rizicima povezanih s klimom, ne klimatskim prirodnim rizicima i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima kojima su izloženi Grad Slatina i okolica.

Ciljna skupina:

Javna vatrogasna postrojba Slatina, Dobrovoljno vatrogasno društvo Slatina, Vatrogasna zajednica Grada Slatine, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), Stožer civilne zaštite Grada Slatine, Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici civilne zaštite.

Krajnji korisnici projekta bit će svi građani Grada Slatine i šire okolice.. 

Vrijednost projekta: 175.194,11 € intenzitet potpore iznosi 89,99% (157.674,69 €) 

Razdoblje provedbe projekta: 1.5.2023. – 31.5.2025.

Skip to content