Centar za poduzetništvo grada Slatine prerastao u Gradsku razvojnu agenciju Slatine

Predavanje o TZGS u Srednjoj školi M. Marulića
15.10.2015.
Virovitičko-podravska županija – jedan od najvećih čuvara kulturno- povijesne baštine u Republici Hrvatskoj
15.10.2015.

Centar za poduzetništvo grada Slatine prerastao u Gradsku razvojnu agenciju Slatine

Na 15. sjednici Gradskog vijeća grada Slatine usvojena je Odluka kojom Centar za poduzetništvo grada Slatine-CZPGS mijenja predmet poslovanja i naziv u Gradsku razvojnu agenciju Slatine-„GRAS“. Centar je od svog osnutka sudjelovao u izradi brojnih projekata za ustanove i udruge koje za to nemaju kapacitete niti vrijeme, a njihova uloga u društvu je značajna te ih je važno ojačati i tako utjecati na razvoj zajednice. Centar je pomogao u pisanju projekata Dječjem vrtiću „Zeko“ Slatina, Društvu Naša djeca, Crvenom križu i Turističkoj zajednici Grada Slatine koji su i realizirani. Pomoć za prijave na natječaje zatražile su i Udruga KRIK, Centar za socijalnu skrb Slatina, Klub urbane kulture, Dječji vrtić Suncokret te mnoge druge ustanove i organizacije.
Zbog optimalnog korištenja vlastitog razvojnog potencijala te učinkovito korištenje sredstava strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih regionalnom urbanom razvoju Upravno vijeće Centra za poduzetništvo grada Slatine predložilo je preustroj u Lokalnu razvojnu agenciju-GRAS, prijedlog koji je Gradsko vijeće Slatine i prihvatilo.
Cilj Gradske razvojne agencije Slatine je regionalni razvoj temeljen na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, a GRAS će između ostaloga obavljati savjetovanje, informiranje, edukaciju, i operativnu pomoć malim i srednjim poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtnicima, ustanovama i neprofitnim organizacijama u vezi s planiranjem, organiziranjem, efikasnošću i kontrolom upravljačke informacije potrebne za start-up te rast i razvoj. Osnivanjem Gradske razvojne agencije stvoreni su preduvjeti za koordinaciju poticanja razvoja u zajednici s jednog mjesta na kojem se povezuje javno-privatno partnerstvo.

Skip to content