Brza cesta Bjelovar – Virovitica u fazi izrade tehničke dokumenatacije

Hrvatski župani: Bojimo se za održivost zdravstvenog sustava…
03.12.2013.
Razvoj javne poslovne infrastrukture
04.12.2013.

Brza cesta Bjelovar – Virovitica u fazi izrade tehničke dokumenatacije

U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju brze ceste Bjelovar – Virovitica

Početkom studenog 2013. župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić zatražio je očitovanje od Hrvatskih cesta u kojoj je fazi izrada dokumentacije za brzu cestu Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje.

U dopisu Hrvatskih cesta stoji kako su za potrebu izgradnje autoceste A13: Bjelovar – Virovitica – Terezino Polje, dionicu Bjelovar – Virovitica u duljini od 49,15 km, Hrvatske ceste izradile idejno rješenje i studiju o utjecaju zahvata na okoliš, te je u tijeku izdavanje Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Još u listopadu 2012. stalno savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoliš za zahvate autoceste i državne ceste ocijenilo je pozitivnom Studiju utjecaja na okoliš za zahvat Autocesta A13, dionica Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje, a u međuvremenu je Odlukom o razvrstavanju javnih cesta ta autocesta postala državna cesta DC 12. Po dobivanju Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, nastavit će se s izradom tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju brze ceste Bjelovar – Virovitica – Terezino Polje, dinoica: Bjelovar – Virovitica. (vpz.hr)

Skip to content