17. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u petak 31. svibnja

GRAS ZA VAS! – 29. svibnja predavanje „Pisanje poslovnog plana“
24.05.2019.
U OŠ Eugena Kumičića Slatina uspješno provedena vježba evakuacije i spašavanja „Požarna opasnost 2019.“
28.05.2019.
GRAS ZA VAS! – 29. svibnja predavanje „Pisanje poslovnog plana“
24.05.2019.
U OŠ Eugena Kumičića Slatina uspješno provedena vježba evakuacije i spašavanja „Požarna opasnost 2019.“
28.05.2019.

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u petak 31. svibnja

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 17. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak 31. svibnja 2019. godine s početkom u 17 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini u Ulici braće Radić 4.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 29. ožujka 2019. godine,
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju 29. ožujka do 31. svibnja 2019. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana djelovanja Grada Slatine u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Slatine za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine i stjecanju stvarnih i drugih prava u korist Grada Slatine,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slatine,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Slatine za razdoblje 2019 – 2022,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama Grada Slatine za 2019. godinu,
 10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2018. godinu,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2018. godine u 2019. godini,
 12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini,
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2019. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2019. godini,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa korištenja naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2019. godini,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2019. godinu,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu,
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Slatine za 2019. godinu,
 20. Razmatranje i donošenje Programa i plana za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Slatine za 2019. godinu,
 21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Slatina,
 22. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i Proračun,
 23. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content