Župan Tomislav Tolušić proglasio elementarnu nepogodu za područje grada Slatine uzrokovanu prevelikom količinom oborina

Vozite li se “Podravkom”, od Koprivnice do Virovitice, na kolodvoru će vas dočekat autobus
06.08.2014.
Proslava Dana mjesnog odbora Kozice
07.08.2014.
Vozite li se “Podravkom”, od Koprivnice do Virovitice, na kolodvoru će vas dočekat autobus
06.08.2014.
Proslava Dana mjesnog odbora Kozice
07.08.2014.

Župan Tomislav Tolušić proglasio elementarnu nepogodu za područje grada Slatine uzrokovanu prevelikom količinom oborina

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12 i 19/13), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N/N br. 73/97 i 174/04) i članka 43. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije broj: 2/13.), župan Virovitičko-podravske županije dana 06. kolovoza 2014. godine, donosi odluku o proglašenju elementarne nepogode poplava na području grada Slatine.

Proglašava se elementarna nepogoda za područje grada Slatine, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih prevelikom količinom oborina (poplavom), kojom su na navedenom prostoru nanesene velike materijalne štete na svim poljoprivrednim kulturama (industrijskom bilju, povrću, krmnom bilju, livadama i pašnjacima), stoci, trajnim nasadima, građevinskim objektima (stambeni objekti i gospodarske građevine te oprema) i prometnoj infrastrukturi.

Odluku u cijelosti možete preuzeti OVDJE. (vpz.hr)

Skip to content