Zavičajnici – zahvaljujući njima Slatina je nadaleko poznata

Prijave za obuke i osposobljavanja vatrogasaca
20.01.2015.
Statistike slatinskih župa za 2014. godinu
21.01.2015.
Prijave za obuke i osposobljavanja vatrogasaca
20.01.2015.
Statistike slatinskih župa za 2014. godinu
21.01.2015.

Zavičajnici – zahvaljujući njima Slatina je nadaleko poznata

MIRKO JIRSAK, književnik
Rođen 1909.godine u Slatini. Svoju prvu zbirku pjesama «Pjesma» objavljuje vrlo rano 1929., a zatim slijede zbirke pjesama «Lice za oknom» 1933., «Sa ruba ravnice» 1953., «Most» 1962., «Sadra i pijesak» 1981. i posthumno «101 pjesma» 2004.godine. Od proznih radova objavljuje roman «Karneval cvrčaka» 1975.,koji je izveden u HNK Osijek 1976.-1978.godine. Umire u Zagrebu 1.travnja 1999.godine u 90.godini života.

zavicajnici_mirko_jirsak

BORIS KELEMEN, teoretičar likovnih umjetnosti, muzejski djelatnik
Rođen u Slatini 26.siječnja 1930.godine. Mlađi je brat skladatelja Milka Kelemena. Od objavljenih radova značajan je njegov prilog u katalogu «Slikarstvo IX.stoljeća u Hrvatskoj» 1961., više radova o hrvatskoj naivnoj umjetnosti, «Figurativno slikarstvo šestog desetljeća u Hrvatskoj» u katalogu «Jugoslavensko slikarstvo šeste decenije», 1980.godine. Dobitnik je priznanja u Bratislavi (1969.) i Mainzu (1975.). Dugogodišnji je ravnatelj galerijskih ustanova u Zagrebu. Sudjelovao je u radu više međunarodnih i hrvatskih profesionalnih organizacija. Umire u Zagrebu 30.5.1983. godine.

boris_kelemen

MILKO KELEMEN, skladatelj, glazbeni pedagog
Rođen u Slatini 30.ožujka 1924.godine.Godine 1961. sudjeluje u osnivanju Muzičkog bijenala u Zagrebu, kojemu je bio i predsjednik. Kao profesor radio je u Duesseldorfu, Stuttgartu, Montrealu, Buenos Airesu, Rio de Janeiru. Istaknuta su njegova djela „Koncert za violinu i orkestar“ (nagrada Zlatko Baloković 1954.), „Koncertne improvizacije za gudače“ (nagrada Grada Zagreba 1955.), «Transfiguracije» za klavir i orkestar (Beethovenova nagrada grada Bonna 1961.), opera «Opsadno stanje» iz 1970.godine (prema djelu Alberta Camusa). Njegova su djela izvođena širom svijeta. Autor je više knjiga o avangardnoj glazbi, a o njegovom životu snimljeno je više filmova. Živi i radi u Njemačkoj.

milko_kelemen

KORNELIJE TOMLJENOVIĆ, slikar
Rođen 18.svibnja 1900. godine na Zvečevu. Bavi se raznim grafičkim tehnikama, a posebnu naklonost pokazivao je prema bakropisu. Iz njegovog ciklusa izdvaja se grafička mapa Bohemia» (nastala u Muenchenu 1924.), grafički radovi «Voćin, Turski grad» (1920.), te radovi u tehnici akvarela i ulja na platnu s motivima Osijeka, Slavonije i motivima s njegovih raznih putovanja. Umro je 1930.godine u Osijeku.

STJEPAN TRICK, slikar i likovni pedagog
Rođen u Slatini 9.rujna 1897.godine. Diplomirao je na Višoj školi za umjetnost i umjetnički obrt (današnja Akademija likovnih umjetnosti), a profesori su mu bili Iveković, Crnčić, Čikoš, Babić. Njegov talent naslijedili su i sinovi Teodor i Nikola Trick. Umro je 1991.godine u Virovitici.

VLADIMIR UDATNY, slikar
Rođen 23. siječnja 1920.godine u Voćinu. Godine 1949. diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u zagrebu u klasi Ljube Babića. Nakon diplome polazi grafičku specijalku kod Tomislava Krizmana, i slikarsku kod Marina Tartaglie. Uz slikarstvo bavio se scenografijom, primijenjenom umjetnošću, grafičkom opremom knjiga, pisao je kritike, pjesme. Umro je 6.kolovoza 1972.godine u Rijeci.

VIKTOR ŽMEGAČ, germanist, muzikolog, književni povjesničar, esejist
Rođen 21. ožujka 1929.godine u Slatini. Dobitnik je brojnih inozemnih i domaćih priznanja i nagrada: Humboltova nagrada 1993., Državne nagrade za životno djelo 2000., Nagrade grada Zagreba 1977. i 1998., nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2004., odlikovan je Velikim križem za zasluge Savezne Republike Njemačke 1998., a za monumentalnu knjigu «Od Bacha do Bauhausa» dobio je 2007.godine nagradu Matice hrvatske i Nagradu Josip Juraj Strossmayer. Profesor je emeritus na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Živi i radi u Zagrebu.

viktor_zmegac

MILAN BALENOVIĆ, svećenik, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog
Rođen 23.listopada 1926.godine u Slatini.U Slatini je završio pučku školu, a Realnu gimnaziju i Bogoslovni fakultet u Zagrebu. Kao svećenik službovao je u Mariji Bistrici, Bednji, Velikoj Trnovitici.U Zagrebačkoj je nadbiskupiji obavljao više funkcija: dekan i ekonom, arhiđakon čazmanski i kalnički, ekonom nadbiskupskog dvora, član Građevinskog odbora i Ekonomskog vijeća. Bio je član Družbe „ Braća hrvatskog zmaja“ kao Zmaj Slatinski. Pomogao je obnoviti mnoge crkve u Hrvatskoj, za mnoge je donirao zvona. Najveći je donator župne crkve sv.Josipa u Slatini. Umro je 30.siječnja 2009. godine u Zagrebu, a sahranjen u grobnici uz župnu crkvu sv.Josipa u Slatini.

balenovic

JOSIP KRIBL, filozof, teolog, svećenik i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
Rođen je 12. siječnja 1924.godine u Novoj Bukovici. Bavio se znanstvenim radom, te stječe magisterij i doktorat iz teologije. Bio je uzoran svećenik, pedagog i znanstvenik. Umire 9.svibnja 1994.godine u Zagrebu. (zavicajni-muzej-slatina.hr)

kribl

Skip to content