VPŽ – najmanja i najracionalnija županijska uprava u Republici Hrvatskoj

“Kruh za poslije” – plemenita akcija slatinskih srednjoškolaca
21.11.2013.
Zborovi iz slatinskih župa nastupili na susretu u Požegi
25.11.2013.
“Kruh za poslije” – plemenita akcija slatinskih srednjoškolaca
21.11.2013.
Zborovi iz slatinskih župa nastupili na susretu u Požegi
25.11.2013.

VPŽ – najmanja i najracionalnija županijska uprava u Republici Hrvatskoj

Prema dostupnim podacima Ministarstva financija i Ministarstva uprave Republike Hrvatske Virovitičko-podravska županija ima najmanju i najracionalniju Županijsku upravu prema broju stanovnika. Virovitičko-podravska županija, prema popisu stanovništva 2011. ima 84.836 stanovnika, a samo 43 zaposlenih u 8 županijskih odjela. Za plaće zaposlenih troši se samo 4,28% Proračuna, koji je ukupno oko 130.000.000,00 kuna, što je najmanje u RH.

Prema riječima župana Tomislava Tolušića, koji je još 2010. godine napravio potrebne rezove u županijskoj upravi i smanjio broj zaposlenih ljudi za ukupno 10 a ostalima smanjio plaće za u prosjeku od 17 do 27%, imamo najracionalniju i najučinkovitiju upravu u Republici Hrvatskoj. Tolušić je u 2011. smanjio rashode županijskog proračuna za 12,3 posto u odnosu na 2009. godinu, a troškove za zaposlenike u Županiji za 18,5 posto. (vpz.hr)

Skip to content