1Grad Slatina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća područja sljedećih naselja: Bakić, Bistrica, Donji Meljani, Golenić, Gornji Miholjac, Ivanbrijeg, Kozice, Lukavac, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Radosavci, Sladojevci, Sladojevački Lug i Slatina.

 

 

Tijela grada Slatine su:

– izvršno tijelo – gradonačelnik
– predstavničko tijelo – Gradsko vijeće (ima ukupno 17 članova),

GRADONAčELNIK, Denis Ostrošić
Sanja Mrzljak Jovanić, zamjenica gradonačelnika,
Bojan Plantak,  zamjenik gradonačelnika.

GRADSKO VIJEĆE:

 1. Ivan Roštaš
 2. Robertino Repić
 3. Sanja Bošnjak
 4. Josip Hetrih
 5. Alenka Butorac
 6. Ilija Nikolić
 7. Ivana Škrlec
 8. Sanja Jukić
 9. Dario Vrbaslija
 10. Martina Tepeš
 11. Saša Matijević
 12. Ana Nedić
 13. Tomislav Vukovski
 14. Kazimir Libl
 15. Jasna Plantak Kotur
 16. Darija Krznarić
 17. Dragan Jovanić

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području Grada Slatine osnovan je 21 Mjesni odbor.

Tijela Mjesnog odbora su:

– Vijeće Mjesnog odbora
– predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.

MJESNI ODBORI:

1.  Željko Korman, MO Markovo
2.  Ilija Barišić, MO Medinci
3.  Marko Telišman, MO Vladimir Nazor Slatina
4.  Tihomir Matančić, MO Bistrica
5.  Zlatko Borovec, MO Donji Meljani
6.  Hrvoje Kunštek, MO Sladojevački Lug
7.  Tomislav Kizivat, MO Sladojevci
8.  Željko Kolinger,, MO Gornji Miholjac
9. Robert Medved,, MO Bakić
10. Dražen Kostanjevac, MO Senkovac
11. Dario Medved, MO Kozice
12. Damir Katalin, MO Potočani
13.  Damir Sabljak, MO Kralj Zvonimir Slatina
14. Ana Nemet, MO Javorica Slatina
15. Ivana Škrlec, MO Braće Radić Slatina
16. Josip Gebaj, MO Matija Gubec, Slatina
17. Ivan Gašparić, MO Golenić
18. Zoran Rabić, MO Radosavci
19. Boris Radočaj, MO Centar
20. Tina Jeđud, MO Ivanbrijeg
21. Marina Škrobić, MO Lukavac

U skladu s ustavnim i zakonskim odredbama, hrvatskim državljanima – pripadnicima srpske nacionalne manjine na području grada Slatine, jamči se zastupljenost u Gradskom vijeću grada Slatine od jednog člana.
Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja pripadnika srpske nacionalne manjine u gradu Slatini 2003. godine osnovano je Vijeće srpske nacionalne manjine grada Slatine.
Djelokrug rada Grada

Grad Slatina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1.  uređenje naselja i stanovanje,
2.  prostorno i urbanističko planiranje,
3.  komunalne djelatnosti,
4.  brigu o djeci,
5.  socijalnu skrb,
6.  primarnu zdravstvenu zaštitu,
7.  odgoj i osnovno obrazovanje,
8.  kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9.  zaštitu potrošača,
10.  zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11.  protupožarnu i civilnu zaštitu.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga grada Slatine ustrojeni su upravni odjeli i službe grada Slatine koji neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Slatine i odgovorni su za stanje u područjima za koje su osnovani. Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

USTANOVE GRADA SLATINE

1. PUčKO OTVORENO UčILIŠTE
SLATINA, Šetalište Julija Burgera 1
pou.slatina.ravnatelj@vt.t-com.hr
tel. 033-551-371,  fax: 033-551-371
web.stranica: www.pou-slatina.hr

2. DJEčJI VRTIć “ZEKO”
SLATINA, Trg ZNG bb
djecji.vrtic.zeko@vt.t-com.hr
tel. 033-551-284,  fax: 033-551-284
web.stranica: www.vrtic-zeko.hr

3. ZAVIčAJNI MUZEJ
SLATINA, A.Kovačića 1
muzej-slatina@vt.t-com.hr
tel. 033-551-171,  fax: 033-400-540
web.stranica: www.muzej slatina

4. GRADSKA KNJIŽNICA I čITAONICA
SLATINA, Šetalište Julija Burgera 1
knjiznica.citaonica.slatina@vt.t-com.hr
tel.033-551-278,  fax: 033-400-678
web.stranicu nema

5. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
SLATINA, Ante Kovačića 2
javna.vatrogasna.postrojba.grada.slatina@vt.t-com.hr
tel.033-555-269, fax: 033-400-747
nema web stranicu

GRADSKE TVRTKE

1. KOMRAD d.o.o. SLATINA
SLATINA, Braće Radića 2
komrad@vt.t-com.hr
tel. 033-551-252;  fax: 033-551-941
web. stranica: www.komrad.hr

2. SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR d.o.o.
SLATINA, Braće Radića 13
mail: slatinski.centar@optinet.hr
tel. 033-401-100; fax: 033-401-102
web. stranica: www.radioslatina.hr

3. SLATINA KOM d.o.o. za komunalne usluge

Trg Ruđera Boškovića 16 B , Slatina 33520

telefoni:

033 400 481 tajnica, ured direktora

033 400 494 referent za račune građana, referent pogrebne usluge

033 400 480 referent za upravljanje zgradama, referent za opomene

091 303 38 28 dežurni  pogrebne usluge

mail adresa: uprava.slatina.kom@gmail.com

web stranica: slatina-kom.hr