b.200.150.16777215.0.stories.udruge.lions_slatinaLions club SLATINA je neprofitna, nepolitička, nevladina i dobrotvorna udruga, član međunarodne Lions organizacije. Klub je osnovan 17. ožujka 2000. godine. U svom radu podržava, potiče i pokreće pojedinačne i kolektivne humanitarne i druge aktivnosti kojima se poboljšava sustav osobama u stanju zdravstvene i socijalne potrebe, te unaprjeđuje toleranciju između ljudi različitih kultura i svjetonazora. Naročitu pažnju posvećuje obitelji, starim, bolesnim i nemoćnim ljudima, te zaštiti djece. Također se zauzima u brizi za razvoj znanosti, kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva i očuvanja prirodnog okoliša.
Od svog osnutka, LC SLATINA, uz brojne manje, profilirao je nekoliko velikih tradicionalnih humanitarnih akcija kojima se prikupljaju financijska sredstva namijenjena prije svega socijalno ugroženim obiteljima s bolesnom djecom, osobama s invaliditetom i starima.

FOTO VIDEO KLUB SLATINA

b.200.150.16777215.0.stories.udruge.fvkOsnivačka skupština Foto video kluba Slatina je održana 03.siječnja 2007. godine. Do tada je veći dio članstva bio u Foto sekciji pod udrugom stvaratelja u kulturi „KULT“. Međutim pojavila se potreba, želja i volja da se napravi taj iskorak i osnuje samostalna udruga koja oko sebe okuplja ljubitelje foto i filmske umjetnosti. Od tada se članstvo povećava i intenzivno radi na promicanju foto i filmske umjetnosti.
Foto video klub Slatina u pravilu održava dva osnovna tečaja fotografije jedan proljetni a jedan jesenski.

CENTAR NEVLADINIH UDRUGA

b.200.150.16777215.0.stories.udruge.udrugeNa području grada Slatine djeluje 60-ak udruga građana, čije programe i projekte grad Slatina podržava pružanjem financijske i stručne pomoći.
Do nedavno, udruge su bile suočene s nedostatkom prostora za rad i odvijanje raznih programa sve dok se nije obnovila devastirana zgrada stare škole (nekadašnje Škole učenika u privredi) na mjestu gdje je danas uređen i opremljen Centar nevladinih udruga. Centar veličine cca 500 m² prilagođen je kretanju osoba s invaliditetom, a smješten je u Ulici braće Radića 13 A. Svečano je otvoren povodom Dana grada, blagdana sv. Josipa, 19. ožujka 2004. godine.
U Centru djeluje 20-ak udruga građana humanitarno-socijalnog, zdravstvenog, kulturnog i drugog društvenog karaktera, kao i Gradsko vijeće mladih grada Slatine, koje je konstituirano 18. travnja 2005. godine kao savjetodavno tijelo pri Gradskom vijeću grada Slatine za pitanja i probleme mladih, a ima 19 članova.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO SLATINA

b.200.150.16777215.0.stories.udruge.c_krizOsnovano je 1914. godine, a ima 950 članova. Djelatnost: Razvija humane osjećaje uzajamnosti i solidarnosti osobito mladeži, zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa, zalaže se za zaštitu svih žrtava oružanih sukoba i zaštitu ljudskih prava, traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć, unapređuje zdravstvenu kulturu pučanstva, organizira tečajeve prve pomoći, akcije dobrovoljnog prikupljanja krvi i dr.

 

UDRUŽENJE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA SLATINA

b.200.150.16777215.0.stories.udruge.uklaOsnovano je 1975. godine, a ima 135 članova. Djelatnost: Provođenje postupaka rehabilitacije i resocijalizacije za članove tj. liječene alkoholičare i njihove članove obitelji. Proces je dugotrajan, a u Udruženju može se pružiti i pomoć drugim osobama i obiteljima koje imaju kompleksne poremećaje i višestruko uzrokovane patnje. Udruženje klubova liječenih alkoholičara radi 31 godinu i svojim djelovanjem mijenja zdravstvenu kulturu u zajednici i pomaže u zaštiti od drugih ovisnosti.

 UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLATINA

b.200.150.16777215.0.stories.udruge.invalidiOsnovano je 1987. godine, a ima 178 članova. Djelatnost: Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za osobe s invaliditetom i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije da kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima budu tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe, njihovo dostojanstvo i u cijelosti poštuju njihova ljudska prava.

 

DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO RETARDIRANIM OSOBAMA SLATINA

Osnovano je 1973. godine, a ima 78 članova. Djelatnost: Okupljanje roditelja, prijatelja i stručnih ljudi u svrhu pomoći mentalno retardiranim osobama, okupljanje mentalno retardiranih osoba i zastupanje u ostvarivanju prava.

DRUŠTVO NAŠA DJECA SLATINA

Osnovano je 1952. godine, a ima 48 članova. Djelatnost: Poticanje djece na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti, upoznavanje djece s pravima djeteta radom Dječjih foruma, iznošenje mišljenja i prijedloga javnosti o potrebama i položaju djece u društvu, prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći djeci te druge aktivnosti za dobrobit djece.

DIJABETIČKA UDRUGA SLATINA

b.200.150.16777215.0.stories.udruge.diabeticariOsnovana je 1981. godine, a ima 105 članova. Djelatnost: Unapređenje zdravstvene, socijalne i druge zaštite oboljelih od šećerne bolesti i drugih građana, promicanje zdravog načina života i zdravlja, prevencija bolesti i rano otkrivanje bolesti s ciljem sprečavanja i odgađanja kasnih komplikacija, edukacija članova udruge i šire zajednice, poticanje programa koji pridonose kvalitetnijem životu osoba sa šećernom bolešću.

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA SLATINA

Osnovana je 1948. godine, a ima 270 članova. Djelatnost: Pomoć svojim članovima u nabavi ogrijeva i zimnice, druženje, posjet bolesnim članovima, pomoć u ishođenju prava umirovljenika. Organiziranje posjeta toplicama, sportske aktivnosti, posjet crkvenim i kulturnim spomenicima.

SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE – PODRUŽNICA SLATINA

Osnovana je 1998. godine, a ima 165 članova. Djelatnost: Zajednička druženja, zajednički izleti, obilazak bolesnih članova, organiziranje zajedničkih odlazaka u toplice radi kupanja i liječenja, organiziranje zajedničkih zabava s plesom čime se pomaže usamljenim osobama. Interesna i humanitarna udruga od šireg društvenog interesa.

UDRUGA INVALIDA RADA SLATINA

Osnovana je 1994. godine, a ima 172 člana. Djelatnost: U službi općeg dobra svojim djelovanjem doprinosi unapređenju socijalnog, gospodarskog i pravnog položaja, da zaštiti pojedinca, obitelj, skupinu, uključivanjem starijih osoba pomagati u stvaranju uvjeta za poboljšanje kvalitete života starijih članova i njihovih obitelji.

PRO VITA 4+

b.200.150.16777215.0.stories.udruge.livajaOsnovana je 2004. godine, a ima 180 članova obitelji. Djelatnost: Međusobno povezivanje i pomaganje obitelji sa 4 i više djece, razmjena informacija, duhovna, psihološka i materijalna pomoć višebrojnim obiteljima, prikupljanje materijalne i novčane te druge pomoći, povezivanje sa udrugama slične orijentacije. Osvješćivanje i podizanje svijesti građana o važnosti i ulozi obitelji u društvu, kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini.

 

ZAJEDNICA ALBANACA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, sjedište Slatina

Osnovana je 1997. godine, a ima 40 članova. Djelatnost: Udruga Zajednice Albanaca isključivo se bavi humanitarnim radom. Zajednica Albanaca je najmlađa zajednica u sastavu Unije Albanaca Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.
„UMIROVLJENIK“ SLATINA

Osnovana je 2004. godine, a ima 137 članova. Djelatnost: U službi općeg dobra svojim djelovanjem doprinosi unapređenju socijalnog, gospodarskog i pravnog položaja, zaštititi pojedinca, obitelj, skupinu, uključivanjem starijih osoba pomagati u stvaranju uvjeta za poboljšanje kvalitete života starijih članova i njihovih obitelji.

UDRUGA ZA PROMICANJE PRAVA PACIJENATA „SLAVONIJA“ SLATINA

Osnovana je 2005. godine, a ima 109 članova. Djelatnost: U službi općeg dobra svojim djelovanjem doprinosi unapređenju socijalnog, gospodarskog i pravnog položaja, zaštititi pojedinca, obitelj, skupinu, uključivanjem starijih osoba pomagati u stvaranju uvjeta za poboljšanje kvalitete života starijih članova i njihovih obitelji.

UDRUGA UDOMITELJA DJECE I ODRASLIH OSOBA „BOLJI ŽIVOT“

Smještenih izvan vlastitih obitelji – radi pružanja potrebne skrbi Županije Virovitičko-podravske, sjedište Slatina
Osnovana je 2005. godine, a ima 54 člana. Djelatnost: Pružanje socijalne skrbi – smještaj, prehrana, školovanje.

OGRANAK MATICE HRVATSKE SLATINA

Osnovan je 1971. godine, a rad Ogranka obnovljen je 1991. godine, ima 70 članova. Djelatnost: Promiče hrvatsku kulturnu baštinu, proučava hrvatsku prošlost i sadašnjost, čuva i njeguje izvornost i osobitost područja na kojem djeluje, izdaje knjige – Mala slatinska biblioteka, organizira koncerte mladih slatinskih glazbenika, osnivač je Malog komornog orkestra, organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, tribine i skupove, pomaže darovite glazbenike te surađuje s ustanovama i drugim udrugama u kulturi na području grada.

GRADSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „ZRINSKI“ SLATINA

Osnovano je 1994. godine, a ima 32 člana. Djelatnost: Kroz amaterski rad svojih članova njeguje i promiče: klasičnu glazbu, izvorne narodne pjesme, crkvene pjesme i cjelokupnu glazbenu i pjevačku baštinu hrvatskog i slatinskog podneblja.

SLATINSKO AMATERSKO LUTKARSKO KAZALIŠTE „SLAMALKA“

Osnovano je 1994. godine, a ima 20 članova. Djelatnost: Promicanje i unapređivanje lutkarstva na području grada Slatine. U 12 godina postojanja članovi „SLAMALKE“ postavili su na scenu 19 igrokaza koje su izveli 182 puta. Dobitnici su Srebrne plakete grada Slatine i Povelje zahvalnosti Virovitičko-podravske županije. Od 2004. godine Udruga organizira Smotre dječjih lutkarskih družina na kojima je ugostila 15-ak sličnih lutkarskih družina s područja cijele Republike Hrvatske.

SLATINSKI LIKOVNI KLUB „SLIK“

Osnovan je 1996. godine, a ima 33 člana. Djelatnost: Organizirano djelovanje na polju likovne kulture u gradu Slatini. Članovi SLIK-a organiziraju tradicionalnu međunarodnu likovnu koloniju svake godine, drugi vikend u svibnju, rade sa mladim talentima na likovnim radionicama, sudjeluju na likovnim kolonijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, sudjeluju u humanitarnim akcijama darujući radove u dobrotvorne svrhe. Svake godine u prosincu u galeriji održavaju skupnu izložbu radova svojih članova.

UDRUGA STVARATELJA U KULTURI „KULT” SLATINA

Osnovana je 1998. godine, a ima 40 članova. Djelatnost: Okupljanje svih profila stvaratelja u kulturi i okupljanje mladeži te poticanje u stvaralačkom radu i njegovanju kulturnih ostavština. Djeluje u tri sekcije: pjesničkoj, foto i dramskoj sekciji.

„DANI MILKA KELEMENA“ SLATINA

Osnovana je 2003. godine, a ima 25 članova. Djelatnost: Organiziranje međunarodnog glazbenog festivala „Dani Milka Kelemena“, promicanje glazbenog opusa Milka Kelemena, organiziranje koncerta i javnih nastupa, seminara, okupljanje mladih glazbenika.

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA SLATINA (HVIDR-a Slatina)

Osnovana je 1992. godine, a ima 130 članova. Djelatnost: Osiguravanje uvjeta pravne i socijalne zaštite članova i njihovih obitelji. Kroz kulturne, humanitarne, edukativne, športske i druge aktivnosti uključuje članove u sve razine života zajednice, a očuvanje tekovina Domovinskog rata jedan je od glavnih ciljeva.

UDRUGA RODITELJA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA SLATINA

Osnovana je 1993. godine, a ima 80 članova. Djelatnost: Očuvanje uspomene na djecu članova – poginule hrvatske branitelje i zaštita tekovina Domovinskog rata kroz organizirane obilaske njihovih Spomen obilježja i obilježavanje datuma vezanih uz Domovinski rat diljem Lijepe naše.

UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA SLATINA

Osnovana je 1993. godine, a ima 20 članova. Djelatnost: Udruga je osnovana s ciljem očuvanja uspomene na poginule supruge u Domovinskom ratu čija Spomen obilježja organizirano obilaze tijekom godine. Udruga nastoji kontinuirano pružati pomoć i podršku pri ostvarivanju prava djece i supruga poginulih hrvatskih branitelja prema zakonskim aktima.

UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, G. O. SLATINA

Osnovana je 1994. godine, a ima 240 članova. Djelatnost: Pravna i socijalna pomoć članova Udruge, briga o profesionalizaciji i zapošljavanju članova, obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata, športske aktivnosti veterana i dragovoljaca, športske igre djece branitelja, suradnja sa srodnim udrugama u zemlji.

KLUB 136. SLATINSKE BRIGADE SLATINA

Osnovan je 1997. godine, a ima 521 člana. Djelatnost: Obilježavanje oslobađanja okupiranog dijela bivše općine Podravska Slatina, skrb za pripadnike 136. brigade i stradalnike Domovinskog rata, kadrovsko i materijalno jačanje Kluba, suradnja s postrojbama hrvatske vojske, tijelima državne uprave i lokalne samouprave, obilježavanja obljetnica postrojbe HV-a i važnijih događaja iz povijesti Hrvatskog naroda, prikupljanje, obrada i predstavljanje povijesne građe iz Domovinskog rata te suradnja sa svim udrugama proisteklih iz Domovinskog rata.

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR GRADA SLATINE

Osnovan je 1992. godine, a ima 105 članova. Djelatnost: Okuplja časnike u jedinstvenu strukovnu i stalešku Zajednicu Udruga HČZ, koja je od važnosti za obranu i zaštitu Republike Hrvatske, organizira i provodi stalno stručno usavršavanje časnika koji nisu raspoređeni u postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sudjeluje u izobrazbi i osposobljavanju pučanstva za obranu i zaštitu Republike Hrvatske u skladu sa planovima Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te proučava i prenosi vojna iskustva Domovinskog rata.

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP –a SLATINA

Osnovana je 2005. godine, a ima 98 članova. Djelatnost: Skrb za stjecanje statusa i zastupanje interesa hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i ostalih psihičkih bolesti uzrokovanih ratom.

UDRUGA RATNIH VETERANA „HRVATSKI DOMOBRAN“

Obnovljen rad 1993. godine, a ima 93 člana. Djelatnost: Prema propisima utvrđenim Zakonom, prikuplja podatke o učesnicima domovinske vojske i prema mogućnostima publicira ih. Brine i skrbi o svojim članovima i prema odredbama Zakona sačinjava prijedloge o pravu korištenja pomoći. Gradi i obilježava te održava spomen obilježja II. svjetskog rata. Organizira svake godine posjet Bleiburgu i mjestima stradanja hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj.

UDRUGA MLADIH „KRIK“ SLATINA

Osnovana je 2003. godine, a ima 30 članova. Djelatnost: Osmišljavanje kreativnog provođenja slobodnog vremena mladih, promoviranje razvoja civilnog društva i volonterskog rada, podizanje eko svijesti.

UDRUGA PČELARA „LIPA“ SLATINA

Osnovana je 1970. godine, a ima 110 članova. Djelatnost: Putem svojih članova raditi na uzgoju, zaštiti i očuvanju pčela i pčelarskih proizvoda. Odgoj i obrazovanje članova školovanjem, tečajevima i seminarima, najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela.

KINOLOŠKA UDRUGA

Osnovana 1956. godine, a ima 12 članova. Djelatnost: Organizacija i provođenje kinoloških manifestacija. Smotre, izložbe, ispiti prirođenih osobina.

KONJIČKI KLUB „SLAVONAC“

Osnovan je 2002. godine, a ima 20 članova. Djelatnost: Provođenje terapijskog, športskog i rekreativnog jahanja i unapređivanje konjičkog športa.

HRVATSKO-NORVEŠKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA SLATINA

Osnovano je 2006. godine, a ima 65 članova. Djelatnost: Doprinos boljem uzajamnom upoznavanju povijesti i suvremenog života građana grada Slatine i Kraljevine Norveške, doprinos unapređivanju međusobnih veza na znanstvenoj, prosvjetnoj i kulturnoj razini i to s drugim sličnim organizacijama, ustanovama i pojedincima, poticanje i iznalaženje uvjeta za ostvarivanje zajedničkih znanstvenih, kulturnih, športskih, humanitarnih i drugih projekata i akcija od obostranog interesa.

SLATINSKA UDRUGA MATEMATIČARA „SUMA“

Osnovana je 1999. godine, a ima 20 članova. Djelatnost: Unapređivanje i promicanje matematičke znanosti, nastave matematike i primjene matematike, kao unapređivanje društvenog položaja matamatičara i matematike u cjelini.

PLANINARSKO-SKIJAŠKO DRUŠTVO „TOČAK“ SLATINA

Osnovano je 1980. godine, a ima 60 članova. Djelatnost: Poticanje i razvijanje planinarsko-skijaškog sporta građana i mladeži, organiziranje planinarsko-skijaških priredbi i druženja, utjcanje na razvijanje moralnih i etičkih vrijednosti svojih članova, suradnja s drugim srodnim udrugama iz područja športa i rekreacije.

RADIO KLUB “SLATINA”

Radio klub Slatina je udruga tehničke kulutre čiji je cilj promicanje prijateljstva i predstavljanja Slatine, naše županije i Republike Hrvatska diljem svijeta putem kontakata preko radio valova.

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2013

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2014

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2015

POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2016

Udruge po prioritetnim područjima