Tehnička pomoć za projekte u okviru dunavske strategije

Turistička zajednica grada Slatine dobila 12.000 kuna potpore
23.07.2013.
U tijeku su prijave za 9. županijsko natjecanje orača koje će se održati 9. kolovoza u Kapincima u općini Sopje
24.07.2013.
Turistička zajednica grada Slatine dobila 12.000 kuna potpore
23.07.2013.
U tijeku su prijave za 9. županijsko natjecanje orača koje će se održati 9. kolovoza u Kapincima u općini Sopje
24.07.2013.

Tehnička pomoć za projekte u okviru dunavske strategije

Dunavska strategija obuhvaća 14 država dunavskog riječnog sliva, a ukupna populacija regije je preko 110 milijuna stanovnika. Rok za dostavu projektnih prijedloga za treće prioritetno područje: PP3. Jačanje kulturne suradnje, turizma i kontakata među ljudima je 14. kolovoz 2013. godine. Strategija obuhvaća Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Moldaviju, Ukrajinu, Češku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Nacrt Dunavske strategije usvojen je na Kolegiju Europske komisije 8. prosinca 2010. godine. Strategiju čine dva dokumenta:
1. Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija o Strategiji EU za dunavsku regiju;
2. Pripadajući Akcijski plan.

Finalni dokument Strategije je usvojen na sastanku Europskog vijeća 24. lipnja 2011. godine.

Kao glavni razvojni prioriteti Hrvatske dunavske regije utvrđeni su:
a) unapređenje inter-modalnog prometa i učinkovito povezivanje dunavske regije s jadranskom obalom;
b) povećanje gospodarske konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i razvoj posebnih oblika turizma;
c) zaštita okoliša, prevencija rizika i razvoj obnovljivih izvora energije;
d) jačanje ljudskih potencijala.

S ciljem implementacije Strategije EU za Dunavsku regiju (u daljnjem tekstu: EUSDR) Europska komisija je zajedno s prioritetnim područjem 10, odnosno „Jačanje institucionalnih kapaciteta i suradnje” uspostavila tehničku pomoć za projekte u okviru Dunavske strategije, jer vrlo često, mnoge projektne ideje nikada ne postanu konkretni projekti zbog nedostatka kapaciteta, znanja i sredstva za pripremu takvih projekata, kao i postojanja pravnih, tehničkih ili financijskih prepreka.
Stoga je tu grant shema za razvoj projektnih ideja u projekte spremne za apliciranje za sredstva iz EU fondova.

Europska komisija u tu svrhu osigurava tehničku pomoć.

Konzultanske usluge se pružaju besplatno za 40 odabranih projektnih ideja u maksimalnom iznosu 25-000 EUR po projektu.

Relevantne projektne ideje proći će predselekciju u svakom od 11 prioritetnih područja:
1. Jačanje mobilnosti i inter-modalnosti prometa;
2. Poticanje razvoja održivih izvora energije;
3. Jačanje kulturne suradnje, turizma i kontakata među ljudima;
4. Očuvanje kvalitete voda;
5. Upravljanje rizicima za okoliš;
6. Očuvanje bio-raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka i tla;
7. Razvoj društva znanja kroz istraživačku djelatnost, obrazovanje i informacijske tehnologije;
8. Jačanje konkurentnosti poduzetništva i razvoj privrednih klastera;
9. Ulaganje u ljude i vještine;
10. Jačanje institucionalnih kapaciteta i suradnje;
11. Zajedničko razmatranje sigurnosnih pitanja i suzbijanje organiziranog kriminala;
a zatim će ih koordinatori pojedinih prioritetnih područja proslijediti upravljačkom tijelu.

Projektne ideje moraju biti jasne, ostvarive, od javnog interesa, prikazati jasnu makroregionalnu dimenziju i doprinijeti ciljevima EUSDR-a. U prvom pozivu će u svakom prioritetnom području biti odabrane samo 2 projektne ideje.

Ministarstvo turizma kao provedbeno tijelo u Republici Hrvatskoj za treće prioritetno područje: PP3. Jačanje kulturne suradnje, turizma i kontakata među ljudima želi obavijestiti sve koji imaju projektne ideje koje zadovoljavaju uvjete natječaja, da ih pošalju do 14. kolovoza 2013. godine na e-mail: blanka.belosevic@mint.hr i senka.daniel@mint.hr kako bi ih na vrijeme mogli proslijediti koordinatorima gore navedenog prioritetnog područja radi odabira, konačne pripreme i pravodobne aplikacije. Detaljnije informacije o pozivu te sve ostale smjernice i potrebne formulare možete pronaći ovdje, dok se sa svim ostalim pitanjima slobodne možete obratiti u Razvojnu Agenciju VIDRA.

Skip to content