Sustavno unapređenje kvalitete imperativ su za Dječji vrtić Zeko

Prijave za ”Slatinski sajam cvijeća” primaju se do petka 19. travnja
15/04/2013
Imenovano Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slatine
15/04/2013

Sustavno unapređenje kvalitete imperativ su za Dječji vrtić Zeko

Slatinski Dječji vrtić Zeko pod sloganom ”Prvih šest najvažnijih”, uključio se u proces samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Cilj samovrednovanja je osiguravanje uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj djeteta te unapređivanje osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi. Kvaliteta ustanove za rani odgoj razvojna je dinamična, a ne statična kategorija u kojoj slatinski vrtić ostvaruje izvrsne rezultate. Promišljanje i sustavno unapređenje kvalitete imperativ su za Dječji vrtić Zeko. U proces samovrednovanja bili su uključeni roditelji djece polaznika, zaposlenici vrtića, članovi Upravnog vijeća te stručnog tima i predstavnici osnivača, odnosno Grad Slatina. Kvaliteta ustanove odnosno zadovoljstvo ustanovom procijenjeno je na skali procjene od 1 – nimalo se ne slažem, do 7 – u potpunosti se slažem, a na ocjenjivanju Dječji vrtić Zeko ostvario je viši prosječni rezultat, što označava veće zadovoljstvo i višu kvalitetu rad ustanove. Tako se među rezultatima posebno ističe ocjena 6,334 za ljudske resurse, 6,308 za proces praćenja i vrednovanja, 6,168 za organizacijsko vođenje ustanove, 6,141 za strategiju ustanove, 6,040 za zdravstveno-higijenske uvjete rada i sigurnost. (slatina.hr)

Skip to content