Sustavno unapređenje kvalitete imperativ su za Dječji vrtić Zeko

Prijave za ”Slatinski sajam cvijeća” primaju se do petka 19. travnja
15.04.2013.
Imenovano Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slatine
15.04.2013.
Prijave za ”Slatinski sajam cvijeća” primaju se do petka 19. travnja
15.04.2013.
Imenovano Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slatine
15.04.2013.

Sustavno unapređenje kvalitete imperativ su za Dječji vrtić Zeko

Slatinski Dječji vrtić Zeko pod sloganom ”Prvih šest najvažnijih”, uključio se u proces samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Cilj samovrednovanja je osiguravanje uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj djeteta te unapređivanje osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi. Kvaliteta ustanove za rani odgoj razvojna je dinamična, a ne statična kategorija u kojoj slatinski vrtić ostvaruje izvrsne rezultate. Promišljanje i sustavno unapređenje kvalitete imperativ su za Dječji vrtić Zeko. U proces samovrednovanja bili su uključeni roditelji djece polaznika, zaposlenici vrtića, članovi Upravnog vijeća te stručnog tima i predstavnici osnivača, odnosno Grad Slatina. Kvaliteta ustanove odnosno zadovoljstvo ustanovom procijenjeno je na skali procjene od 1 – nimalo se ne slažem, do 7 – u potpunosti se slažem, a na ocjenjivanju Dječji vrtić Zeko ostvario je viši prosječni rezultat, što označava veće zadovoljstvo i višu kvalitetu rad ustanove. Tako se među rezultatima posebno ističe ocjena 6,334 za ljudske resurse, 6,308 za proces praćenja i vrednovanja, 6,168 za organizacijsko vođenje ustanove, 6,141 za strategiju ustanove, 6,040 za zdravstveno-higijenske uvjete rada i sigurnost. (slatina.hr)

Skip to content