Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi

Kozičani se prisjetili pogibije sumještanina Perice Sabe
27.11.2013.
Održana sjednica Upravnog odbora Vatrogasne zajednice grada Slatine
28.11.2013.
Kozičani se prisjetili pogibije sumještanina Perice Sabe
27.11.2013.
Održana sjednica Upravnog odbora Vatrogasne zajednice grada Slatine
28.11.2013.

Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Udruga mladih “KRIK“ Slatina sudjeluju kao partneri na projektu Y-DEMO u sklopu EU programa Youth in action / Mladi na djelu. Puni naziv projekta je Youth participation in democracy processes of local administrations in Europe odnosno Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi. Na projektu osim hrvatskih partnera sudjeluju još po dvije partnerske institucije iz Španjolske, Turske i Bugarske, odnosno u provedbu projekta uključeno je ukupno 8 institucija/organizacija. Ukupni proračun projekta je 40.660,00 €, dok bespovratna sredstva iznose 75% ukupne vrijednosti projekta odnosno 30.495,00 €.

Cilj projekta je promovirati i ohrabriti mlade od 13 do 25 godina na sudjelovanje u predstavničkoj demokraciji i poduprijeti različite organizacije mladih uz jačanje partnerstva među mladima, te promovirati aktivno europsko građanstvo i povećati sudjelovanje mladih u procesu donošenju odluka.

Glavne aktivnosti u projektu su:
– Seminari za mlade, s naglaskom na članove savjeta i vijeća mladih, o predstavničkoj demokraciji na svim razinama, uključujući funkcioniranje EU i europske politike (radne skupine će dijeliti iskustva, raspravljati i iznijeti moguće intervencije u svakom području) – trajanje po 30 sati u svakoj partnerskoj zemlji. Seminari trebaju rezultirati donošenjem zaključaka i preporuka za veći utjecaj vijeća i savjeta mladih u političkom životu, koji će se predstaviti u sklopu sjednice u Španjolskoj.
– Simulacija plenarne sjednice Europskog parlamenta, na kojoj će sudjelovati po 4 mlada sudionika te 1 mentor iz svake partnerske institucije, odnosno ukupno 32 predstavnika mladih i 8 predstavnika partnera. Simulacija plenarne sjednice održati će se krajem veljače 2014.godine (lokacija: Cuenca, Španjolska), s ciljem postizanja sporazuma sa lokalnim vlastima s obvezujućim smjernicama. U aktivnosti će sudjelovati i predstavnici EU.
– Izrada web stranice i DVD-a koji će sadržavati sve bitne informacije o provedenim aktivnostima i služiti za razmjenu, razvoj i širenje dobre prakse u području mladih i sudjelovanja mladih u različitim vijećima.

Kroz navedene aktivnosti ostvarit će se veće sudjelovanje mladih u donošenju odluka lokalnih vlasti u EU, vijeća mladih uspostavit će pravila koja će jamčiti obvezu uvažavanja njihovih odluka od strane lokalnih uprava, poboljšat će se komunikacija između lokalnih vlasti i udruga mladih, mladi će biti uključeniji u procese odlučivanja na lokalnoj razini i povećat će se sudjelovanje mladih u javnom životu. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci. Projekt je u provedbu krenuo 05.08.2013., a trajat će do 31.05.2014. godine. Do sada se u svim partnerskim zemljama radilo na pripremi i organizaciji seminara koji će uskoro biti najavljeni i održani, dok nositelj projekta osim toga radi i na dizajnu web stranice projekta koja će također uskoro postati aktivna.

Skip to content