Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi

Kozičani se prisjetili pogibije sumještanina Perice Sabe
27.11.2013.
Održana sjednica Upravnog odbora Vatrogasne zajednice grada Slatine
28.11.2013.

Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Udruga mladih “KRIK“ Slatina sudjeluju kao partneri na projektu Y-DEMO u sklopu EU programa Youth in action / Mladi na djelu. Puni naziv projekta je Youth participation in democracy processes of local administrations in Europe odnosno Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi. Na projektu osim hrvatskih partnera sudjeluju još po dvije partnerske institucije iz Španjolske, Turske i Bugarske, odnosno u provedbu projekta uključeno je ukupno 8 institucija/organizacija. Ukupni proračun projekta je 40.660,00 €, dok bespovratna sredstva iznose 75% ukupne vrijednosti projekta odnosno 30.495,00 €.

Cilj projekta je promovirati i ohrabriti mlade od 13 do 25 godina na sudjelovanje u predstavničkoj demokraciji i poduprijeti različite organizacije mladih uz jačanje partnerstva među mladima, te promovirati aktivno europsko građanstvo i povećati sudjelovanje mladih u procesu donošenju odluka.

Glavne aktivnosti u projektu su:
– Seminari za mlade, s naglaskom na članove savjeta i vijeća mladih, o predstavničkoj demokraciji na svim razinama, uključujući funkcioniranje EU i europske politike (radne skupine će dijeliti iskustva, raspravljati i iznijeti moguće intervencije u svakom području) – trajanje po 30 sati u svakoj partnerskoj zemlji. Seminari trebaju rezultirati donošenjem zaključaka i preporuka za veći utjecaj vijeća i savjeta mladih u političkom životu, koji će se predstaviti u sklopu sjednice u Španjolskoj.
– Simulacija plenarne sjednice Europskog parlamenta, na kojoj će sudjelovati po 4 mlada sudionika te 1 mentor iz svake partnerske institucije, odnosno ukupno 32 predstavnika mladih i 8 predstavnika partnera. Simulacija plenarne sjednice održati će se krajem veljače 2014.godine (lokacija: Cuenca, Španjolska), s ciljem postizanja sporazuma sa lokalnim vlastima s obvezujućim smjernicama. U aktivnosti će sudjelovati i predstavnici EU.
– Izrada web stranice i DVD-a koji će sadržavati sve bitne informacije o provedenim aktivnostima i služiti za razmjenu, razvoj i širenje dobre prakse u području mladih i sudjelovanja mladih u različitim vijećima.

Kroz navedene aktivnosti ostvarit će se veće sudjelovanje mladih u donošenju odluka lokalnih vlasti u EU, vijeća mladih uspostavit će pravila koja će jamčiti obvezu uvažavanja njihovih odluka od strane lokalnih uprava, poboljšat će se komunikacija između lokalnih vlasti i udruga mladih, mladi će biti uključeniji u procese odlučivanja na lokalnoj razini i povećat će se sudjelovanje mladih u javnom životu. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci. Projekt je u provedbu krenuo 05.08.2013., a trajat će do 31.05.2014. godine. Do sada se u svim partnerskim zemljama radilo na pripremi i organizaciji seminara koji će uskoro biti najavljeni i održani, dok nositelj projekta osim toga radi i na dizajnu web stranice projekta koja će također uskoro postati aktivna.

Skip to content