Dodijeljene nove kvote plavog diesela
07.01.2015.
Međunarodni sajam LAG-ova u sklopu Viroexpa
08.01.2015.

Što su akcije, sezonska sniženja i raspordaje

Odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine odnose se na obveze trgovca prilikom obavljanja posebnih oblika prodaje, kao što su akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, prodaja proizvoda s greškom i prodaja proizvoda kojima istječe rok uporabe.

Zakonom se propisuje da je za sve posebne oblike prodaje trgovac dužan istaknuti redovnu cijenu kao i cijenu proizvoda tijekom trajanja posebnog oblika prodaje. To pravilo vrijedi i prilikom odobravanja popusta kao uvjeta prodaje.

Osim navedenih posebnih oblika prodaje trgovcima se ostavlja mogućnost korištenja bilo kojih drugih naziva, a u svrhu promocije svojih roba i usluga, pod uvjetom da istaknu redovnu cijenu roba ili usluga i cijenu tijekom trajanja promotivnih aktivnosti.

Akcijska prodaja

Što se tiče akcijske prodaje, ona je vremenski ograničena i može trajati najdulje 30 dana, a proizvodi koji se prodaju na taj način moraju biti označeni s dvije cijene, redovnom i akcijskom. Nadalje, Zakonom se propisuje da je trgovac, pri oglašavanju akcijske prodaje, dužan navesti njezino trajanje.

Sezonsko sniženje

Odredbe članka 21. Zakona propisuju da se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone smatra sezonskim sniženjem, te se odvija najviše tri puta godišnje. Sezonsko sniženje započinje u razdoblju između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja, odnosno 10. i 25. kolovoza i može trajati najdulje 60 dana.

Ako u navedenim razdobljima trgovac nije prodao sve proizvode, može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, no međutim, tu prodaju nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.

Nadalje, ako se sezonsko sniženje iskazuje u postotnom rasponu, najveći postotak na početku sezonskog sniženja mora se odnositi na najmanje jednu petinu količine svih proizvoda koji se prodaju na sezonskom sniženju. Isto tako, ako je cijena proizvoda koji se prodaje na sezonskom sniženju, umanjena više puta, trgovac može jasno, vidljivo i čitljivo označiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog sniženja.

Rasprodaja

Rasprodaja je definirana kao prodaja robe po nižoj cijeni u samo točno određenim slučajevima i to:
– prestanka poslovanja trgovca,
– prestanka poslovanja u prodajnom objektu,
– prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca,
– više sile, kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo,
– obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na prodajnom prostoru.

Trgovac je dužan istaknuti dvije cijene, redovnu cijenu i cijenu proizvoda na rasprodaji.

Odredbe članka 8. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti potrošača propisuju da posebne uvjete prodaje trgovac može odobriti za pojedine proizvode ili skupinu proizvoda, pojedine skupine potrošača i pojedine oblike plaćanja. Ako trgovac, kao poseban uvjet prodaje, odobrava popust za pojedine proizvode ili skupine proizvoda, dužan je istaknuti maloprodajnu cijenu sukladno članku 18. ovoga Zakona, odnosno naznačiti redovnu cijenu i cijenu na popustu. (mingo.hr)

Skip to content