Sjednica Gradskog vijeća održat će se u utorak, 25. studenog

Sastanak na temu organizacije manifestacije “Prosinac u Slatini” i Božićnog sajma
08.11.2014.
Provodi se jesenska preventivna deratizacija
10.11.2014.
Sastanak na temu organizacije manifestacije “Prosinac u Slatini” i Božićnog sajma
08.11.2014.
Provodi se jesenska preventivna deratizacija
10.11.2014.

Sjednica Gradskog vijeća održat će se u utorak, 25. studenog

U utorak, 25. studenog, u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini s početkom u 15.30 sati održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 25. kolovoza 2014. godine,

2. Informacija o radu gradonačelnika i gradske uprave u razdoblju od 25. kolovoza do 25. studenog 2014. godine,

3. Aktualni sat,

4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina za pedagošku 2013/2014. godinu,

5. Razmatranje Izvješća o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića „Suncokret“ Slatina za pedagošku 2013/2014. godinu,

6. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Slatine za 2013. godinu,

7. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Slatine za 2015. godinu,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine za 2013. godinu,

9. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2014. godini,

10. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2014. godini,

11. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2014. godini,

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2014. godinu,

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2014. godinu i projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu,

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2015. godinu,

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama,

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobrenju prodaje poslovnih i uredskih prostora u zgradi Starog kotara u Slatini te utvrđivanju namjene slobodnog prostora u zgradi Starog kotara,

17. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća
(slatina.hr)

Skip to content