Sjednica Gradskog vijeća u utorak 17. ožujka

Muzej oživio tradicijsko ukrašavanja pisanica opletanjem koncem
10.03.2015.
Otvorena 3 javna poziva iz programa “Poduzetnički impuls 2015″
10.03.2015.

Sjednica Gradskog vijeća u utorak 17. ožujka

U utorak, 17. ožujka, u Hrvatskom domu u Slatini s početkom u 15,30 sati održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1.Izvješće Komisije za mandatna pitanja o podnesenom zahtjevu za mirovanje vijećničkog mandata kao i o zamjenici člana koja će nastaviti obnašati dužnost članice Gradskog vijeća,

2.Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 19. prosinca 2014. godine,

3.Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 19. prosinca 2014. do 17. ožujka 2015. godine,

4.Aktualni sat,

5.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine,

6.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine,

7.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Lipik“ Slatina,

8.Razmatranje Informacije o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine,

9.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine za 2015. godinu,

10.Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Slatine od konstituiranja do 31. 12. 2014. godine,

11.Razmatranje Izvješća o radu Centra za poduzetništvo Grada Slatine u 2014. godini,

12.Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Slatine za 2014. godinu,

13.Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2014. godinu,

14.Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2014. godinu,

15.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Grada Slatine,

16.Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta iz sredstava komunalne naknade u 2014. godini,

17.Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2014. godini,

18.Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2014. godini,

19.Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Slatine u 2014. godini,

20.Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Osnovne glazbene škole Slatina i donošenje rješenja o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta,

21.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima,

22.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti (rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u postupku povrata oduzete imovine),

23. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content