Sjednica Gradskog vijeća u ponedjeljak 29. lipnja

Hrvači se iskazali na međunarodnom natjecanju u Gospiću
22.06.2015.
“Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana” i ove godine prolazi kroz Slatinu
23.06.2015.

Sjednica Gradskog vijeća u ponedjeljak 29. lipnja

U ponedjeljak, 29. lipnja, u Hrvatskom domu u Slatini s početkom u 15,30 sati održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatineza 2014. godinu.

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine za 2014. godinu.

3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2015. godini.

4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2015. godini.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o trošenju dijela komunalne naknade za izgradnju i održavanje Objekata predškolskog, školskog i socijalnog sadržaja te ostalih objekata u vlasništvu Grada Slatine u 2015. godini.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2015. godini.

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Grada Slatine u 2015. godini.

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu.

Razmatranje Informacije o zapošljavanju i nezaposlenosti na području Grada Slatine u 2014. godini.

10. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content