Sjednica Gradskog vijeća sazvana za petak 17. studenog

Poziv na dostavljanje prijedloga programa za Proračun 2018.
10/11/2017
Povećanje sigurnosti pješaka u prometu na području grada Slatine: uskoro novi semafori, pješački prijelazi…
15/11/2017

Sjednica Gradskog vijeća sazvana za petak 17. studenog

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati u petak 17. studenog s početkom u 15,30 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, Ulica B. Radića, prema sljedećem Dnevnom redu:

 

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 2. listopada 2017. godine,
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 16. lipnja do 17. studenog 2017. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  •  Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Slatine,
  •  Plana zaštite od požara za područje Grada Slatine
 5. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Slatine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2017. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2018. godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine za 2016. godinu,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima,
 10. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Slatine za 2018. godinu,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Slatini,
 12. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu,
 13. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content