Sjednica Gradskog vijeća sazvana za petak 17. studenog

Poziv na dostavljanje prijedloga programa za Proračun 2018.
10.11.2017.
Povećanje sigurnosti pješaka u prometu na području grada Slatine: uskoro novi semafori, pješački prijelazi…
15.11.2017.

Sjednica Gradskog vijeća sazvana za petak 17. studenog

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati u petak 17. studenog s početkom u 15,30 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, Ulica B. Radića, prema sljedećem Dnevnom redu:

 

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 2. listopada 2017. godine,
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 16. lipnja do 17. studenog 2017. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  •  Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Slatine,
  •  Plana zaštite od požara za područje Grada Slatine
 5. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Slatine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2017. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2018. godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine za 2016. godinu,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima,
 10. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Slatine za 2018. godinu,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Slatini,
 12. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu,
 13. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content