Sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Memorijal “Ivica Filković i Perica Sabo”
16.06.2014.
Pričaonica vezana uz knjigu “Karlo nogometaš”
18.06.2014.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

U Hrvatskom domu u Slatini u srijedu, 18. lipnja, bit će održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Početak je u 13 sati, a dnevnim redom je predviđeno:

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 27. ožujka 2014. godine,

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2013. godinu,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Slatine za 2013. godinu,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta iz sredstava komunalne naknade u 2013. godini,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine za 2013. godinu,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2014. godini,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti za 2014. godinu,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2014. godinu,

9. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Slatina za 2013. godinu,

10. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Slatine za 2013. godinu,

11. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2013. godinu,

12. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva crvenog križa Slatina za 2013. godinu,

13. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2013. godinu,

14. Razmatranje Izvještaja o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2013. godinu,

15. Razmatranje Izvještaja o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2013. godinu,

16. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine za 2013. godinu,

17. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komrad d.o.o. Slatina za 2013. godinu,

18. Razmatranje Izvješća o radu Slatina kom d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2013. godinu,

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slatine,

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine na području Grada Slatine,

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima,

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo,

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,

24. Provedba izbora za članove Gradskog savjeta mladih Grada Slatine,

25. Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Komisije za izbor i imenovanja,

26. Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za statut i druge opće akte,

27. Informacija o radu gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 27. ožujka 2014. godine do 18. lipnja 2014. godine,

28. Aktualni sat – Pitanja i prijedlozi. (slatina.hr)

Skip to content