Sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u ponedjeljak 18. prosinca

Mlade glazbenice OGŠ Milka Kelemena kod gradonačelnika Ostrošića
11.12.2017.
U Voćinu održano 9. hodočašće hrvatskih branitelja, vojske i policije Gospi Voćinskoj
13.12.2017.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u ponedjeljak 18. prosinca

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 18. prosinca s početkom u 15 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, Ulica B. Radića 4. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  

 1. Izvješće Komisije za mandatna pitanja o podnesenim zahtjevima za mirovanje vijećničkih mandata kao i o zamjenicima članova koji će nastaviti obnašati dužnost članova Gradskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 17. studenog 2017. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2017. godinu
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2017. godini,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2017. godini,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2018. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2018. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2018. godini,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2018. godinu:
  1. a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  2. b) Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
  3. c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
  4. d) Program javnih potreba u športu,
  5. e) Program javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima,
 17. Razmatranje i usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu,
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018. – 2020. godine,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Slatini,
 20. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Slatine.
 21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Grada Slatine,
 22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Grada Slatine,
 23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Slatine,
 24. Razmatranje prijedloga Statuta Glazbene škole Milka Kelemena i donošenje donošenje rješenja o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Statuta
 25. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za mandatna pitanja,
 26. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i Proračun,
 27. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, komunalno – stambene djelatnosti i zaštitu okoliša
 28. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content