Sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u petak 12. srpnja

U petak 19. srpnja održati će se 1. sjednica Kolegija gradonačelnika i načelnika VPŽ
01.07.2013.
U Slatini održana 21. akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini
02.07.2013.
U petak 19. srpnja održati će se 1. sjednica Kolegija gradonačelnika i načelnika VPŽ
01.07.2013.
U Slatini održana 21. akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini
02.07.2013.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u petak 12. srpnja

Na poziv predsjednika Gradskog vijeća Grada Slatine Robertina Repića u petak, 12. srpnja s početkom u 15 sati održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Sjednica će se održati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, Ulica Braće Radić 4, s početkom u 15 sati.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je:
1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice i 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine koje su održane 21. lipnja 2013. godine,
2. Aktualni sat.
3. Informacija o radu gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 4. travnja do 12. srpnja 2013. godine,
4. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2012. godinu,
5. Razmatranje Izvještaja o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2012. godinu,
6. Razmatranje Izvještaja o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2012. godinu,
7. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2012. godinu,
8. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Slatine za 2012. godinu,
9. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Slatina za 2012. godinu,
10. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog crvenog križa Gradsko društvo Slatina za 2012. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2012. godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine za 2012. godinu,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2013. godinu,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2013. godini,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine za 2013. godinu,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Slatine u 2013. godini,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2013. godinu,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Slatine za redovno godišnje financiranje političkih stranaka,
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključivanju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine na području Grada Slatine,
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Slatine,
21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Centra za poduzetništvo Grada Slatine,
22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova,
23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenju prodaje poslovnih i uredskih prostora u zgradi Starog kotara u Slatini,
24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Slatine i imenovanju predsjednika i članova Stožera,
25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Slatine i imenovanju predsjednika i članova Zapovjedništva,
26. Pitanja i prijedlozi. (slatina.hr)

Skip to content