Sjednica Gradskog vijeća grada Slatine održat će se 15. ožujka

Održan treći sastanak Radne skupine za izradu strategije LAG-a Marinianis
08.03.2016.
Folklornom priredbom završava projekt Niti zavičaja
09.03.2016.
Održan treći sastanak Radne skupine za izradu strategije LAG-a Marinianis
08.03.2016.
Folklornom priredbom završava projekt Niti zavičaja
09.03.2016.

Sjednica Gradskog vijeća grada Slatine održat će se 15. ožujka

Predsjednik Gradskog vijeća grada Slatine, Robertino Repić, sazvao je 17.  sjednicu Gradskog vijeća grada Slatine koja će se održati u utorak, 15. ožujka 2016, u Hrvatskom domu u Slatini s početkom u 15.30 sati. Predloženi dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 15. prosinca 2015. godine,
 2.  Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. prosinca 2015. do 15. ožujka 2016. godine,
 3.  Aktualni sat,
 4.  Razmatranje Informacije o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2015. godine,
 5.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine za 2016. godinu,
 6. Razmatranje Izvješća o radu Centra za poduzetništvo Grada Slatine u 2015. godini,
 7. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2015. godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2015. godinu,
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta iz sredstava komunalne naknade u 2015. godini,
 10. Razmatranje Izvješća o trošenju dijela komunalne naknade za izgradnju i održavanje objekata predškolskog, školskog i socijalnog sadržaja te ostalih objekata u vlasništvu Grada Slatine u 2015. godini,
 11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2015. godini,
 12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2015. godini,
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Slatine u 2015. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Grada Slatine,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Slatine,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Slatine,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Slatine,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za razdoblje 2016. – 2018. godina,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2016. godinu,
 20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru pravne osobe s kojom će se zaključiti ugovor o obavljanju poslova preventivne deratizacije na području Grada Slatine za razdoblje 2016. – 2019. godina,
 21. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Skip to content