Širenje plinovodne mreže na području Grada Slatine

Na biciklijadi OŠ Josipa Kozarca sudjelovalo oko 160 učenika
28.05.2013.
Gradonačelnik Ivan Roštaš primio polaznike stručnog osposobljavanja
28.05.2013.
Na biciklijadi OŠ Josipa Kozarca sudjelovalo oko 160 učenika
28.05.2013.
Gradonačelnik Ivan Roštaš primio polaznike stručnog osposobljavanja
28.05.2013.

Širenje plinovodne mreže na području Grada Slatine

Dosadašnji distributer prirodnog plina i vlasnik plinovodne mreže na području Slatine HEP Plin d.o.o. Osijek, pokrenuo je postupak za dobivanje lokacijskih dozvola za izgradnju distribucijskih plinovoda. Zahtjev za pokretanje postupka, s ciljem proširenja plinovodnog sustava u dijelovima grada koji ga nemaju, inicirao je Grad Slatina. Novoizgrađena plinovodna mreža iznosila bi oko 3200 metara, od toga duljina plinovodne mreže u ulici Milke Trnine iznosila bi oko 220 metara, Mate Lovraka i Tome Matića oko 630 metara, Ivane Brlić Mažuranić oko 140 metara, Janka Draškovća, Miroslava Kraljevića, Grigora Viteza i Papučka oko 2200 metara. (slatina.hr)

Skip to content