Širenje plinovodne mreže na području Grada Slatine

Na biciklijadi OŠ Josipa Kozarca sudjelovalo oko 160 učenika
28/05/2013
Gradonačelnik Ivan Roštaš primio polaznike stručnog osposobljavanja
28/05/2013

Širenje plinovodne mreže na području Grada Slatine

Dosadašnji distributer prirodnog plina i vlasnik plinovodne mreže na području Slatine HEP Plin d.o.o. Osijek, pokrenuo je postupak za dobivanje lokacijskih dozvola za izgradnju distribucijskih plinovoda. Zahtjev za pokretanje postupka, s ciljem proširenja plinovodnog sustava u dijelovima grada koji ga nemaju, inicirao je Grad Slatina. Novoizgrađena plinovodna mreža iznosila bi oko 3200 metara, od toga duljina plinovodne mreže u ulici Milke Trnine iznosila bi oko 220 metara, Mate Lovraka i Tome Matića oko 630 metara, Ivane Brlić Mažuranić oko 140 metara, Janka Draškovća, Miroslava Kraljevića, Grigora Viteza i Papučka oko 2200 metara. (slatina.hr)

Skip to content