Radovi na slatinskom vodocrpilištu u Medincima privode se kraju

Grad Slatina sufinancirao postavljanje nove javne rasvjete u ulicama Marka Marulića i Slave Raškaj
15.04.2013.
Kontrolni ispiti u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina
15.04.2013.
Grad Slatina sufinancirao postavljanje nove javne rasvjete u ulicama Marka Marulića i Slave Raškaj
15.04.2013.
Kontrolni ispiti u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina
15.04.2013.

Radovi na slatinskom vodocrpilištu u Medincima privode se kraju

Rekonstrukcija postojećeg i dogradnja novog postrojenja za preradu pitke vode na slatinskom vodocrpilištu u Medincima dolazi do svoje završne faze. Postojeći kapaciteti prerade vode iznose 60 l/s, dok će kapaciteti prerade vode nakon rekonstrukcije postojećeg postrojenja, te dogradnje nove zgrade i automatizacije kompletnog postrojenja iznositi 99 l/s. O važnosti ovog vodocrpilišta govori i činjenica da se iz njega vodom snabdijevaju građani grada Slatine, općina Sopje, Čađavica, Mikleuš i Nova Bukovica. Nakon završetka radova vodom će se moći opskrbljivati i područje od Huma do Radosavaca, pa i stanovništvo izvan Virovitičko-podravske županije, odnosno oni s područja općine Podravske Moslavina. Prema riječima direktora slatinske gradske tvrtke Komrad d.o.o. koja je investitor, Mirana Janečića ostali su još samo radovi na spajanju novog i starog postrojenja, puštanja u rad nove tlačne pumpe i ”uzgoja” bakterija potrebnih za filtraciju vode. Završetak radova predviđen je za 30. lipnja 2013. godine. Podsjetimo se, radove u Medincima su otvorili saborski zastupnik Josip Đakić, župan Tomislav Tolušić i gradonačelnik Ivan Roštaš. (slatina.hr)

Skip to content