Provedena javna rasprava o Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine – PRŠI Slatina

Predstavljen Zbornik radova o svećeniku Juliju Bürgeru
16/05/2017
Ministar Tomislav Tolušić označio početak radova: Za godinu dana, Dvorac Janković u Suhopolju će postati jedan od najljepše obnovljenih dvoraca u Slavoniji
17/05/2017

Provedena javna rasprava o Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine – PRŠI Slatina

Sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), Grad Slatina, kao nositelj Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa (PRŠI) za područje Grada Slatine i gravitirajućih općina Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Voćin, po usvajanju Studije razvoja širokopojasnog pristupa u 2016. godini, ovoga proljeća proveo je javnu raspravu o Prijedlogu PRŠI-ja.

 U razdoblju od 12. travnja do 12. svibnja ove, 2017. godine, dobiveni su podaci, očitovanja, primjedbe i prijedlozi operatora i drugih zainteresiranih strana, te je u suradnji sa stručnim izrađivačem – tvrtkom ProFUTURUS d.o.o., pripremljeno izvješće o provedenoj javnoj raspravi i konačni Plan razvoja širokopojasnog pristupa za slatinsko područje.

Provedbom ove javne rasprave Slatina sa susjednim općinama ulazi među prvih 20-ak gradova koji su proveli pripremnu fazu za prijavu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture (otvorena pristupna mreža elektroničkih komunikacija sljedeće generacije – NGA) na natječaj za dobivanje sredstava Europske unije, koji je najavljen za objavu do konca ove godine.

 

Skip to content