GRAD SLATINA I OPĆINE ČAČINCI, ČAĐAVICA, MIKLEUŠ, NOVA BUKOVICA, SOPJE I VOĆIN

planoviS obzirom na to da je Republika Hrvatska kandidat za pristup Europskoj uniji, ubrzani gospodarski razvoj nameće se kao nužna potreba. Kao i sve ostale zemlje članice EU i Hrvatska mora uskladiti javni i privatni sektor s nizom zakona, normi i procedura. Jedan od ciljeva EU je postizanje uravnoteženog regionalnog razvoja cime bi se smanjile velike socijalne i ekonomske razlike unutar Unije i omogućila izgradnja konkurentnog gospodarstva. Budući da Europska unija regionalni razvoj unutar zemalja članica postavlja na vrh liste prioriteta, ona nudi sredstva strukturnih fondova s ciljem podupiranja strateški važnih projekata u regijama pojedine zemlje i povećanja konkurentnosti regija i povećanja ekonomskog i socijalnog blagostanja stanovništva. Do primitka u članstvo EU, Hrvatskoj ti fondovi nisu dostupni.
Međutim, Unija je razvila programe pomoći zemljama jugoistočne Europe kako bi se što kvalitetnije i brže pripremile za ulazak u punopravno članstvo EU. Najznačajniji programi su ISPA, SAPARD i PHARE. Za uspješno korištenje sredstava tih programa moraju se razraditi temeljni razvojni programi pomoću kojih ce se županije, odnosno jedinice lokalne samouprave, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, nevladine organizacije/institucije, škole, udruge, moći prijaviti na natječaj za dodjelu sredstava iz pristupnih fondova EU. Razradom zajedničkog projekta ukupnog razvoja (PUR) Grada Slatine, Općine Čadavica, Općine Čačinci, Općine Mikleuš, Općine Nova Bukovica, Općine Sopje i Općine Voćin.

Ovdje možete preuzeti projekte u PDF formatu:

Projekt ukupnog razvoja knjiga I

Projekt ukupnog razvoja knjiga II