Projekt tehničke pomoći “Lokalna partnerstva za zapošljavanje Faza III”

Započela izrada zajedničkog plana razvoja
09.05.2013.
Grad Slatinu posjetili predstavnici tvrtke Urbanista Kft iz Republike Mađarske
09.05.2013.
Započela izrada zajedničkog plana razvoja
09.05.2013.
Grad Slatinu posjetili predstavnici tvrtke Urbanista Kft iz Republike Mađarske
09.05.2013.

Projekt tehničke pomoći “Lokalna partnerstva za zapošljavanje Faza III”

Cilj ovog poziva je prikupiti projektne ideje u području razvoja ljudskih resursa koje se odnose na poboljšanje uvjeta na tržištu rada. Bilo koja institucija, tijelo, privatna tvrtka ili nevladina organizacija unutar županije može predložiti vlastitu ideju. Ne traži se podnošenje gotovih projektnih prijedloga  – unutar ovog  poziva podnose se samo ideje. Svrha poziva je procijeniti apsorpcijski kapacitet županije na području Strategije razvoja ljudskih resursa.

Razvoj ljudskih resursa
Projekt tehničke pomoći “Lokalna partnerstva za zapošljavanje Faza III”
Javni poziv na predlaganje projektnih ideja u području razvoja ljudskih resursa – zapošljavanje i tržište rada

Ovdje možete preuzeti obrazac  (obrazac je moguće ispuniti u digitalnom obliku) za predlaganje projektnih ideja u području razvoja ljudskih resursa – zapošljavanje i tržište rada u  PDF formatu .

Preuzmi PDF…
I.    Uvod

Cilj ovog poziva je prikupiti projektne ideje u području razvoja ljudskih resursa koje se odnose na poboljšanje uvjeta na tržištu rada. Bilo koja institucija, tijelo, privatna tvrtka ili nevladina organizacija unutar županije može predložiti vlastitu ideju. Ne traži se podnošenje gotovih projektnih prijedloga  – unutar ovog  poziva podnose se samo ideje. Svrha poziva je procijeniti apsorpcijski kapacitet županije na području Strategije razvoja ljudskih resursa.

Projektne ideje prikupljene kroz ovaj poziv na natječaj procijenit će stručnjaci za tehničku pomoć i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje kako bi pripremili Listu prioritetnih projektnih ideja. Na temelju ove liste će se odlučiti koje projekte poduprijeti i pripremiti za apliciranje na fondove dostupne u okviru IPA IV komponente, budućeg Europskog Socijalnog Fonda i drugih izvora financiranja.

Procjena projektnih ideja je proces koji se sastoji od sljedeća tri koraka:

1.    Prikupljanje svih projektnih ideja do 01. travnja 2011. godine
Razgovori s predlagateljima projektnih ideja o kvaliteti njihovih ideja općenito, uz uputstva za daljnji razvoj tih istih ideja od 06. do 14. travnja 2011. godine

2.    Predavanje proširene/poboljšane verzije obrazaca za projektne ideje
do 15. travnja 2011. godine

3.    Procjena projektnih ideja i priprema liste projekata do 15. 05. 2011. godine

Cilj ovog procesa je pomoći potencijalnim predlagateljima projekata u razvijanju projekata koji će se moći prijaviti na nadolazeće pozive za podnošenje prijedloge u okviru IPA IV komponente, Europskog socijalnog fonda i ostalih dostupnih izvora financiranja (npr. Programi cjeloživotnog učenja).

Na temelju projektnih ideja prikupljenih i procijenjenih putem ovog poziva, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje će kreirati listu projekata za gore spomenute fondove te za implementaciju Strategija razvoja ljudskih resursa na razini županija.

NAPOMENA: Ovaj Poziv na predlaganje projektne ideje neće rezultirati financiranjem projekata, već se provodi isključivo radi procjene apsorpcijskog kapaciteta i boljeg planiranja pomoći koja će se pružiti budućim predlagateljima projektnih ideja, kako bi iste pretvorili u prave projektne prijedloge!
Vlasništvo nad projektnim idejama će se u potpunosti poštovati.
II. Prihvatljivost

2.1. Prihvatljivost projektnih ideja

Sve projektne ideje čiji je cilj: Smanjenje nezaposlenosti i rizika od nove nezaposlenosti na regionalnoj i lokalnoj razini, stvaranje nove zaposlenosti

Projektne ideje bi trebale poštivati sljedeće prioritete u smanjenju nezaposlenosti:

1.    Stvaranje novih prilika za zapošljavanje
2.    Potpora održivom pristupu zapošljavanju  i prilagodljivosti radne snage
3.    Jačanje socijalne uključenosti (kao i uključenosti na tržištu rada) osoba s posebnim potrebama
4.    Jačanje ljudskog kapitala (npr. u obrazovanju /istraživanju / razvoju itd.)
5.    Jačanje prilagodljivosti poduzeća
6.    Potpora razvoju civilnog društva i javnih slocijalnih službi, te ulaganje napora u cilju smanjenja nezaposlenoti i rizika od nove nezaposlenosti

2.2. Prihvatljivi budući projekti:

Nema ograničenja u pogledu prihvatljivosti projekata. Dobrodošle su sve vrste projektnih ideja, posebno one inovativne te one koje uključuju nove/pilot pristupe smanjenju nezaposlenosti ili sadašnjim ili budućim prijetnjama zaposlenosti.

2.3. Prihvatljivost predlagatelja ideja

U ovom trenutku nema ograničenja u pogledu prihvatljivosti predlagatelja ideja (ili potencijalnih predlagatelja).
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe na predlaganje projektnih ideja.
U kasnijim fazama razvoja projektnih ideja, Tim tehničke pomoći i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje će savjetovati predlagatelje ideja o administrativnim zahtjevima i pitanjima prihvatljivosti s obzirom na potencijalne izvore financiranja za njihov projekt.

III.  Kako i kamo slati projektne ideje

Sve projektne ideje se predaju  u priloženim obrascima za projektne ideje, pri čemu je nužno poštovati ograničenja u broju riječi/dužini ispunjenog obrasca.

Projektne ideje se predaju na engleskom jeziku!

Obrasce s projektnim idejama šaljite na:

SUZANA ŠTIMAC, sstimac@hzz.hr , Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Virovitica, Antuna Mihanovića 40, 33000 Virovitica,
putem e-maila/redovne pošte /osobno uručiti do 01/04 2011.

Tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje će kontaktirati sve predlagatelje projektnih ideja u periodu od 06. do 14. travnja 2011. godine kako bi im prenijeli dodatne informacije o Koraku II Poziva.

Skip to content