Projekt LUCAS i na području Slatine

Rješenje o određivanju biračkih mjesta
21.05.2015.
Održano predavanje “Odgovorno roditeljstvo”
22.05.2015.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta
21.05.2015.
Održano predavanje “Odgovorno roditeljstvo”
22.05.2015.

Projekt LUCAS i na području Slatine

Europska komisija – Eurostat provodi Projekt „Land Use / Land Cover Statistics – LUCAS“ u 28 članica Europske unije, pa time i u Republici Hrvatskoj. Cilj projekta je prikupiti usklađene podatke o korištenju zemljišta i pokrovu zemljišta, a koji će se koristiti za različite potrebe Europske unije. U hrvatskoj projekt LUCAS provodi Agencija za poljoprivredno zemljište u suradnji sa Državnim zavodom za statistiku u okviru IPA 2015 statističkog programa, a istraživanje obuhvaća 3161 točku na kojima je potrebno utvrditi način korištenja i pokrov zemljišta sukladno LUCAS metodologiji.

Istraživanje se provodi od od ožujka 2015. do listopada 2015. EUROSTAT ljubazno moli sve vlasnike zemljišta , poljoprivredna gospodarstva i druge pravne i fizičke osobe kao i mjerodavna tijela za suradnju. A osobito da terenskim djelatnicima dopuste pristup zemljištima na kojima se nalaze odabrane točke te da im dozvole uzimanje uzorka tla tamo gdje je to predviđeno.

U Hrvatskoj istraživanje obuhvaća 3161 točku, a na 300 točaka terenski djelatnici su obvezni uzeti uzorak tla koji će se analizirati u laboratoriju. Analizom dobiveni podaci koristiti će se za izradu Europske pedološke karte kao i mjerenje količine ugljika u tlu, što je bitan faktor koji utječe na klimatske promjene. Vlasnici zemljišta sa kojih je uzorak prikupljen mogu dobiti kopiju analize tla tako da to zatraže od terenskog djelatnika.

Prikupljene informacije o točkama će se upotrijebiti isključivo za izradu statističkih podataka na razini Europe te neće sadržavati nikakve osobne podatke ili podatke o vlasništvu. Podaci se neće upotrebljavati za kontrolu poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju niti u slične svrhe.

Detaljnije o projektu možete saznati na stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište:

http://www.zemljiste.mps.hr/o-agenciji/projekti/projekt-3.html

Skip to content