Projekt „Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“: Pogledajte popis ulica i naselja u obuhvatu projekta

Očekuje se obnova 15 kilometara duge dionice D2 do Sladojevaca te nastavak Podravske brze ceste
18.02.2021.
Održan prezentacijsko planski sastanak u prostorima bivšeg „GAJ-a„ , a sada „Kampusa u Slatini“: Potporu budućem studentskom kampusu u Slatini dao i virovitičko-podravski župan Igor Andrović
20.02.2021.
Očekuje se obnova 15 kilometara duge dionice D2 do Sladojevaca te nastavak Podravske brze ceste
18.02.2021.
Održan prezentacijsko planski sastanak u prostorima bivšeg „GAJ-a„ , a sada „Kampusa u Slatini“: Potporu budućem studentskom kampusu u Slatini dao i virovitičko-podravski župan Igor Andrović
20.02.2021.

Projekt „Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“: Pogledajte popis ulica i naselja u obuhvatu projekta

Najsveobuhvatniji i najvrjedniji projekt na području grada koji su Grad Slatina i tvrtka Komrad u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuli krajem 2014. godine, uskoro kreće u fazu realizacije.

Postupak projektiranja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pristupne ceste je u završnoj fazi te se početak radova očekuje na proljeće, odnosno dolaskom povoljnih vremenskih uvjeta.

Projekt Izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina vrijedan je 266,5 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 213,4 milijuna kuna od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode u ravnomjernom iznosu od po 26,3 milijuna kuna, dok će Grad Slatina ovaj projekt financirati s 8,1 milijun kuna.

Uz tri ranije pripremljena projekta, realizacija izgradnje odvodnje i rekonstrukcije te sanacije postojećeg sustava odvodnje bit će provedena kroz izgradnju linijskih objekata podijeljenih u 12 faza raspoređenih prema teritorijalnom načelu, na području grada Slatine i prigradskih naselja – Sladojevaca na zapadu, Bakića, Markova i Medinaca na sjeveru, Novog Senkovca na istoku i Kozica na jugoistoku.

Glavni dio projekta je izgradnja novog sustava odvodnje i rekonstrukcija te sanacija postojećeg sustava odvodnje (vodovod, kolektori/fekalna kanalizacija, crpne i precrpne stanice, tlačni cjevovodi), izgradnja vodospreme kapaciteta 1000 m3 te izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) – 16000 ES (ekvivalent stanovnika) i pristupne ceste do UPOV-a.

Izgradnjom linijskih objekata izgradit će se i priprema za kućne priključke svake pojedine stambene jedinice u gradu Slatini i prigradskim naseljima. Predviđeno je dakle da se pojedine stambene jedinice spajaju na kolektore koji su definirani ovim projektom.

Planirani završetak radova je kolovoz 2023. godine, a pojedine faze realizacije projekta pogledajte u prilogu.
(mf/Izvor: Komrad d.o.o. Slatina)

Faza I.

Obuhvaća izgradnju kolektora od kraja Ulice Nikole Šubića Zrinskog (izlaz na obilaznicu) te od Ulice Vladimira Nazora prema crpnoj stanici. Od crpne stanice gradit će se tlačni cjevovod prema novom UPOV-u.

Faza I. s prikazom kolektora, (crvena linija), crpne stanice (CS-S18), tlačnog cjevovoda (zelena linija) te UPOV-a

Faza II.

Obuhvaća izgradnju kolektora Ulicom Vladimira Nazora (sjevero-istočno od Primorske ulice) prema crpnoj stanici kod Turskog grada (tzv. Stari hrastovi) te tlačnim cjevovodom prema UPOV-u.

Faza III.

Obuhvaća izgradnju kolektora koji se proteže od križanja Ulice Matije Gupca i slatinske obilaznice (kružni tok) uz zapadnu stranu nove poduzetničke zone Turbina 3, Primorskom ulicom do spoja na kolektor u Ulici Vladimira Nazora (vidi Faza II.).

Faza IV.

Obuhvaća izgradnju sustava odvodnje u naselju Medinci

Faza V.

Obuhvaća izgradnju kolektora iz smjera naselja Bakić, Ulicom Matije Gupca prema kružnom toku te prema kolektoru opisanom u Fazi III.

Faza VI.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Markovo

Faza VII.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Kozice

Faza VIII.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Sladojevci

Faza IX.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Bakić

Faza X.

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Senkovac

Faza XI.

Obuhvaća dogradnju novog sustava odvodnje koji je koncipiran na način da se otpadna voda, usmjerava prema već izgrađenom sustavu odvodnje.

Dogradnjom i rekonstrukcijom bit će obuhvaćene ulice kako slijedi:

–             Ulica Svetog Marka Križevčanina

–             Slavonska ulica

–             Voćinska ulica

–             Ulica braće Radić (rekonstrukcija/dogradnja postojećih kolektora u dužini od 70 m – od kućnog broja 31 do kućnog broja 35 te do nove crpne stanice kod mosta na Ulici braće Radić) te

–             Lovačka ulica

Faza XII.

Rekonstrukcija sustava odvodnje – Grad Slatina

Faza XII. Rekonstrukcija sustava odvodnje

Zbog lošeg i dotrajalog sustava odvodnje kroz fazu XII. projekt biti će rekonstruirana kanalizacijska mreža u ukupnoj duljini od 1.319 m. Kanalizacijska mreža bit će rekonstruirana u sljedećim ulicama:

–             Ulica Vladimira Nazora (542 m), od Ulice Ante Kovačića do Trga Ruđera Boškovića te od križanja s Kolodvorskom ulicom do Frankopanske ulice;

–             Kolodvorska ulica (341 m), od Ulice Ljudevita Jonkea do Ulice Vladimira Nazora;

–             Ulica Ljudevita Jonkea (263 m), od križanja s Ulicom Nikole Tesle/Ulicom Matije Petra Katančića do Kolodvorske ulice;

–             Ulica Ante Starčevića (173 m), cijelom dužinom tj. od Ulice Nikole Šubića Zrinskog do Ulice Ljudevita Jonkea.

RANIJE PRIPREMLJENI PROJEKTI

Projektom je obuhvaćena i izgradnja sustava vodovoda u naselju Lukavac, odvodnje u Stublovačkoj ulici te sanacija i rekonstrukcija postojećeg sustava vodovoda i odvodnje grada Slatine kako je vidljivo u sljedećem pregledu.

PROJEKT LUKAVAC

Obuhvaća izgradnju cjevovoda (vodovod) do i kroz naselje Lukavac s pripremom za kućne priključke.

PROJEKT STUBLOVAČKA

Razvojem grada Slatine javila se potreba za dodatnom izgradnjom sanitrano-fekalne odvodnje u Stublovačkoj ulici kao nastavak postojećeg kontrolnog okna na križanju Ulice Rudolfa Kolibaša i Stublovačke ulice. U svim dijelovima Stublovačke ulice bit će izgrađena nova odvodnja (kanalizacija).

Stublovačka ulica – kanalizacijska mreža (crvena linija)

PROJEKT PROŠIRENJA KANALIZACIJSKE MREŽE

Predmet glavnog projekta je proširenje kanalizacijske mreže grada Slatine u ulicama:

–             Ulica Milke Trnine,

–             Ulica Mate Lovraka,

–             Ulica Tome Matića,

–             Ulica Vlahe Bukovca,

–             Ulica Tina Ujevića i

–             Ulica Mirna II.

Predmetnom kanalizacijskom mrežom prikupljat će se i odvoditi sanitarne i fekalne otpadne vode stanovništva koje stanuje u predmetnim ulicama.

PROJEKT SANACIJE

Sanacija postojećeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra grada Slatine obuhvaća sanaciju bez iskopa kanalizacije u duljini od 2.983 m te sanacije bez iskopa vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 5.427 m.

Sanacija kanalizacijske mreže:

–             Ulica Nikole Tesle (55 m)

–             Ulica Ivana Gorana Kovačića (94 m)

–             Ulica Matije Petra Katančića (78 m)

–             Ulica Ljudevita Jonkea (715 m)

–             Ulica Ante Starevića (467 m)

–             Ulica Ljudevita Gaja (97 m)

–             Neimenovana ulica (404 m određeno je za potencijalne razlike u radovima, dodatne potrebe sanacije sustava odvodnje i vodoopskrbe)

–             Ukupno će biti sanirano 2983 m kanalizacijske mreže.

Sanacija vodovodne mreže

–             Industrijska ulica (712 m)

–             Trg Ruđera Boškovića (598 m)

–             Ulica Vladimira Nazora (554 m)

–             Ulica Nikole Šubića Zrinskog (58 m)

–             Kolodvorska ulica (593 m)

–             Ulica Ljudevita Jonkea (353,3 m)

–             Ulica Ante Starevića (400,00 m)

–             Ulica Nikole Tesle (65 m)

–             Ulica Ljudevita Gaja (71,7 m)

–             Ulica Matije Petra Katančića (75 m)

–             Ulica Vatroslava Lisinskog (303 m)

–             Ulica Ivana Gorana Kovačića (115 m)

–             Ulica Dore Pejačević (74 m)

–             Ulica bana Jelačića (451 m)

–             Trg zbora narodne garde (506 m)

–             Šetalište Julija Bürgera (498 m)

–            Ukupno će biti sanirano 5427 m vodovodne mreže.

IZGRADNJA VODOSPREME

U sklopu Projekta aglomeracije Slatina bit će izgrađena nova vodosprema kapaciteta 1000 m3 u neposrednoj blizini postojeće vodospreme na slatinskom Vidikovcu.

IZGRADNJA UPOV-a Slatina

Projekt aglomeracije Slatina uključuje i izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 16000 ES (ekvivalent stanovništva) koji će otpadne vode, pročišćene do 3. razine (gotovo čista voda), ispuštati u recipijent – potok Slatinsku Čađavicu. Osim izgradnje UPOV-a koji će biti smješten nasuprot Turskog grada (Stari hrastovi) u području Kućanica-Medinci, nedaleko od imanja „Jošavac“, bit će izgrađena i pristupna cesta koja je također dio projekta izgradnje UPOV-a Slatina.

 

Skip to content