Prodavači vlastitih proizvoda na tržnicama oslobođeni fiskalizacije

Preseljenje podružnica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Virovitici
20.06.2013.
Upisne kvote na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
20.06.2013.
Preseljenje podružnica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Virovitici
20.06.2013.
Upisne kvote na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
20.06.2013.

Prodavači vlastitih proizvoda na tržnicama oslobođeni fiskalizacije

Prodavači na tržnicama, među kojima su i „kumice s placa”, a koji prodaju proizvode koje su sami uzgojili i proizveli, nisu obvezni izdavati račune, kao niti provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa.Također, prije svega, bitno je imati u vidu porezni status primjerice „kumica s placa”, jer već po samoj definiciji obveznika fiskalizacije, određen broj prodavača/ica na tržnicama nisu obveznici fiskalizacije. Izuzeća od obveze izdavanja računa se odnose na proizvođače vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji prodaju na tržnicama i otvorenim prostorima, ali i na obiteljska poljoprivredna gospodarstva ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima koja je izuzeta od obveze izdavanja računa smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na neki od sljedećih načina:
– na štandovima i klupama na tržnicama na malo,
– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.

Pod prodajom na štandovima i klupama izvan tržnica na malo podrazumijeva se prodaja u gospodarskim dvorištima, proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kušaonicama, na poljima, uz prometnice, na sajmovima, izložbama i manifestacijama. Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na sajmovima, izložbama i manifestacijama također se smatra prodajom na otvorenom te ne postoji obveza izdavanja računa, pa tako niti obveza fiskalizacije izdavanja računa.

Međutim, svi ostali trgovci, koji na tržnicama i otvorenim prostorima, kao i na sajmovima i drugim manifestacijama prodaju svoje proizvode ili tuđe preprodaju (poljoprivredni proizvodi, suveniri, odjeća, obuća, nakit, knjige, posuđe i ostalo) smatraju se obveznicima fiskalizacije izdavanja računa, te su obvezni učiniti sve predradnje kako bi mogli započeti s postupkom fiskalizacije. (mfin.hr)

Skip to content