Priopćenje o postupanju u slučajevima napuštenih životinja

Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini”, ev.br. 56/24
05.07.2024.
Gradu Slatini odobreno 23.000 eura za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece na slatinskom području
12.07.2024.
Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini”, ev.br. 56/24
05.07.2024.
Gradu Slatini odobreno 23.000 eura za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece na slatinskom području
12.07.2024.

Priopćenje o postupanju u slučajevima napuštenih životinja

U većini slučajeva prilikom pronalaska napuštene, ozlijeđene ili uginule životinje nalaznici ne znaju kako postupiti, a niti kome prijaviti slučaj. U pojedinim slučajevima postupanje uključuje cijeli niz raznih dionika. Kako bi ih povezali, te nalazniku ali i odgovornim službama olakšali postupanje, daju se slijedeće smjernice ili se propisuju protokoli.

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Slatine propisani su Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 3/18.), te Zakonom o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19), Zakonom o provedbi Uredbi Europske unije o zaštiti životinja (NN, br. 125/13., 14/14., 92/14. i 32/19.), Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine, broj 81/13. i 148/13., 115/18., 52/21., 83/22. i 152/22.).

Nadzor nad provedbom Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području grada Slatine provodi komunalno redarstvo Grada Slatine, osim ako je zakonom ili posebnim propisima određeno postupanje veterinarskog inspektora.
Grad Slatina je nakon provedbe postupka javne nabave zaključio Ugovor o pružanju usluga skloništa za životinje s Veterinarskom stanicom Slatina d.o.o., Industrijska 15, Slatina. Obavljanje ovih poslova u potpunosti se financira iz Proračuna Grada Slatine, a obuhvaća skupljanja napuštenih ili izgubljenih pasa, zbrinjavanje napuštenih pasa, te sakupljanje i prijevoz lešina pregaženih životinja.
Primanje prijava o napuštenim ili izgubljenim psima, hvatanje i prijevoz sa javnih površina na području grada i prigradskih naselja obavlja se prema pozivu nadležne službe – komunalnog redarstva Grada Slatine, znači postupanje je isključivo nakon provjere situacije od strane komunalnog redarstva i potvrđivanja da je riječ o napuštenoj ili izgubljenoj životinji koja se nalazi na administrativnom području Grada Slatine (zakonska obveza svih jedinica lokalne samouprave je organiziranje zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja).

Po hvatanju napuštenog ili izgubljenog psa pokreće se propisani postupak utvrđivanja vlasništva (zakonska obveza posjednika ili posjednika psa je njegovo mikročipiranje), te daljnje zbrinjavanje u samom skloništu, što obuhvaća veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, osiguranju smještaja i hrane, označavanje, traženje vlasnika ili aktivno provođenje mjera za udomljavanje.
Sklonište za životinje obvezno je organizirati informacijski centar za napuštene i/ili napuštene životinje, te omogućiti uvid o svim životinjama putem web stranice, kao i provoditi druge aktivnosti u svrhu udomljavanja odnosno provoditi preventivne programe napuštanja životinja.

Psi i mačke se u pravilu udomljavaju ukoliko je posjednik životinje nepoznat, a ako se utvrdi vlasnik isti se vraćaju vlasniku.
Poslovi sakupljanja lešina pregaženih životinja obuhvaća sakupljanje i prijevoz lešina pregaženih pasa, mačaka, lisica i drugih malih životinja (ne obuhvaća lešine divljači i velikih domaćih životinja). Prijave se mogu vršiti putem komunalnog redarstva ili pozivom Veterinarskoj stanici Slatina d.o.o.

Nadalje dio pravila oko postupanja s kućnim ljubimcima je regulirano i Kaznenim zakonom odnosno izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine 36/2024), a koji se odnosi na sankcioniranje nedozvoljenog postupanje sa životinjama, odnosno na napuštanje životinja i zabranu držanja i nabavljanja životinja. U navedenim izmjenama i dopunama propisano je da će se napuštanje domaće životinje, kućnog ljubimca ili uzgojene divlje životinje i druge životinje držane pod nadzorom čovjeka s ciljem da je se trajno riješi, kazniti kaznom zatvora do jedne godine. Ako je kaznenim djelom napuštanja životinje prouzročena smrt životinje ili je napušten veći broj životinja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do dvije godine, a životinje će se oduzeti. Isto tako sud može izreći sigurnosnu mjeru zabrane držanja i nabavljanja životinja ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo i to u trajanju od jedne do pet godina.

Grad Slatina niz godina provodi programe i mjere kao bi se smanjio broj napuštenih životinja, od oglašavanja u medijima odnosno na svojoj stranici raznih akcija o potrebi brige ili sprečavanju napuštanja kućnih ljubimaca, te nekoliko godina provodi sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u 50% iznosu putem ovlaštenih veterinarskih ustanova.

Sve mjere i akcije su bezuspješne bez podizanja svijesti da je držanje kućnog ljubimca obveza, čak da isti postaju dio obitelji, stoga molimo sve građane i posjednike domaćih životinja i kućnih ljubimaca da savjesno i odgovorno postupaju sa životinjama sukladno svim zakonskim propisima koji se odnose na držanje, postupanje i zaštitu životinja.

Kontakti – Komunalni redari:

  • 099/2164-349 Zoran Filković
  • 091/600-9217 Mario Čevizović
  • Veterinarska stanica Slatina d.o.o., Industrijska 15 033/551-399
Skip to content