Prijedlog Odluke o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama

Darko Venus Muppet naknadno primio javno priznanje Grada Slatine
19.09.2018.
HVIDR-a Slatina dodijelila zahvalnicu Gradu Slatini
20.09.2018.
Darko Venus Muppet naknadno primio javno priznanje Grada Slatine
19.09.2018.
HVIDR-a Slatina dodijelila zahvalnicu Gradu Slatini
20.09.2018.

Prijedlog Odluke o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama

Na temelju članka 10. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama  (N.N.62/2018.) i članka 25. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 5/09 i 5/10, 1/13, 2/13- pročišćeni tekst i 3/18) Gradonačelnik Grada Slatine dana 19.09.2018. godine donosi slijedeći 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke  o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama.

II

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Slatine donošenje Odluke o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama,  koja je sastavni dio ovog Zaključka.

 III

Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem određuje se Krunoslav Šarabok, dipl.oec., pročelnik Stručne službe Grada Slatine.               

GRADONAČELNIK
Denis Ostrošić, prof. 

Dokument u PDF formatu možete preuzeti klikom na poveznicu:

PRIJEDLOG ODLUKE o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama

Skip to content