Predstavljen projekt S.O.S. telefona “I will – I know – I can!” vrijedan 93.519 eura

CK Slatina potpisao ugovor vrijedan 188.922,64 €
16.07.2013.
Sjednica Gradskog vijeća Slatine – Rebalansom obavljena preraspodjela
18.07.2013.
CK Slatina potpisao ugovor vrijedan 188.922,64 €
16.07.2013.
Sjednica Gradskog vijeća Slatine – Rebalansom obavljena preraspodjela
18.07.2013.

Predstavljen projekt S.O.S. telefona “I will – I know – I can!” vrijedan 93.519 eura

Projekt virovitičke udruge S.O.S. telefon – poziv u pomoć, “I will – I know – I can!”, koji financijski podržava Europska Komisija u sklopu Europskog instrumenta za demokratizaciju i ljudska prava, vrijedan 93.519 eura, a koji se provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom iz Slatine, predstavljen je javnosti. U nazočnosti velikog broja predstavnika društvenih institucija, udruga i zainteresiranih građana, udruge SOS telefon Virovitica i slatinskih invalida, predstavile su predsjednice Desa Kolesarić i Anđelka Zelenko, a projekt je predstavila njegova menadžerica, Jelena Kolesarić. Cilj projekta je pridonijeti smanjenju diskriminacije i marginalizacije osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. Aktivnosti koje će se provoditi u narednih 18 mjeseci uključuju: jačanje kapaciteta udruga osoba s invaliditetom za rad na pružanju pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja, umrežavanje i povezivanje udruga s lokalnim dionicima i kampanja u sredstvima javnog informiranja za senzibilizaciju javnosti o specifičnostima osoba s invaliditetom. (icv.hr)

Skip to content