Predstavljen nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada Slatine i susjednih općina

Deratizacija na području grada Slatine provodit će se do 9. prosinca
16.11.2016.
Javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja državne ceste D2, dionica Suhopolje – Sladojevci
16.11.2016.
Deratizacija na području grada Slatine provodit će se do 9. prosinca
16.11.2016.
Javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja državne ceste D2, dionica Suhopolje – Sladojevci
16.11.2016.

Predstavljen nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada Slatine i susjednih općina

U Gradskoj upravi Grada Slatine, u utorak,  15. studenog 2016. godine, održano je predstavljanje nacrta Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grad Slatine i susjednih općina Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Voćin.

Naime, nakon što je u travnju ove godine zaključen Sporazum o suradnji između Grad Slatine i susjednih općina na projektu razvoja širokopojasnog pristupa, naručena je i izrađena Studija izvodljivosti projekta, a zatim je u mjesecu kolovozu ove godine naručena izrada Plana razvoja širokopojasnog pristupa  u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ovu vrstu ulaganja, u sklopu pripreme projekta za najavljeni natječaj za dobivanje EU sredstva.

Predstavljanju  Nacrta Plana razvoja prisustvovali su gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević, načelnik Općine Nova Bukovica Željko Vencl, načelnik Općine Sopje Josip Granjaš, načelnik Općine Voćin Predrag Filić i gradski djelatnici koji vode ovaj  projekt. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture predstavio je direktor tvrtke ProFUTURUS d.o.o Maribor,  Matej Požarnik, koji je dao upute za daljnje aktivnosti i pribavljanje mišljenja HAKOM-a na Nacrt Plana.(www.slatina.hr)

no images were found

Skip to content