Potpora poticanju razvoja i održivosti prerade drva

Sudjelovanje na projektu EU i Vijeća Europe: ”Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju”
27.05.2013.
Prijava površina pod vinogradima
27.05.2013.
Sudjelovanje na projektu EU i Vijeća Europe: ”Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju”
27.05.2013.
Prijava površina pod vinogradima
27.05.2013.

Potpora poticanju razvoja i održivosti prerade drva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2013. godinu. Podnositelj prijave smije prijaviti samo jedan opravdani trošak za subvencioniranje po samo jednoj od sljedećih kategorija državne potpore:
(1) Potpore za male i srednje poduzetnike
(2) Regionalne potpore namijenjene ulaganju.

Vlasnik više registriranih poslovnih subjekata koji se nalaze na istoj proizvodnoj lokaciji/isti tvornički krug, smije prijaviti samo jedan opravdan trošak samo jednog subjekta u njegovu vlasništvu dok vlasnik više poslovnih subjekata koji se nalaze na različitim proizvodnim lokacijama, smije prijaviti opravdan trošak dvaju subjekata u njegovu vlasništvu. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 21. lipnja 2013. godine. Više o natječaju te potrebnim obrascima za prijavu možete saznati ovdje. (www.mps.hr)

Skip to content