Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj

U gradsku upravu primljena nova skupina polaznika na stručno osposobljavanje
20.05.2013.
Financijska potpora udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom
21.05.2013.

Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju ulogu organizacija civilnog društva u postizanju trajne primjene održivog korištenja prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj. Cilj natječaja je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u svrhu implementacije aktivnosti čiji je cilj poboljšanje i uključivanje mjera za zaštitu prirode u lokalne gospodarske procese te procese društvenog razvoja razvijanjem održivih međusobnih i međusektorskih partnerstava. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011. Iznosi sufinanciranja projekata moraju biti između minimuma od 50.000,00€ i maksimuma 150.000,00 €. Ovdje možete preuzeti upute za prijavitelje, a za sva dodatna pitanja slobodno se možete obratiti u Razvojnu Agenciju VIDRA. (ravidra.hr)

Skip to content