Potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Slatine za 2016. godinu sa predstavnicima udruga

Predstavljena obrtnička zanimanja na Trgu sv. Josipa u Slatini
06.05.2016.
Ministar branitelja u Vladi RH, Tomo Medved u ponedjeljak 9. svibnja, posjetit će Virovitičko-podravsku županiju
08.05.2016.
Predstavljena obrtnička zanimanja na Trgu sv. Josipa u Slatini
06.05.2016.
Ministar branitelja u Vladi RH, Tomo Medved u ponedjeljak 9. svibnja, posjetit će Virovitičko-podravsku županiju
08.05.2016.

Potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Slatine za 2016. godinu sa predstavnicima udruga

U petak, 6. svibnja, u maloj vijećnici Gradske uprave Grada Slatine  gradonačelnik Grada Slatine, Ivan Roštaš, potpisao je ugovore o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna grada Slatine za 2016. godinu sa predstavnicima udruga .

Grad Slatina je sukladno Zakonu o udruga i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a temeljem odluke Grada Slatine raspisao natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji će se financirati iz proračuna Grada za 2016. godinu. Natječaj je bio otvoren do 7. ožujka 2016. godine.

Programi i projekti 23 udruge koje su se prijavile na raspisani Natječaj ocijenjeni su pozitivno odnosno ocijenjeni su sa više od 50 bodova od mogućih 100 od strane Povjerenstva za ocjenu programa i projekata Udruga te su s njima ugovori i potpisani.

no images were found

Skip to content